Roy Masthoff vroeg de wethouder om duidelijkheid.
Roy Masthoff vroeg de wethouder om duidelijkheid. Foto: VOOR Nissewaard

Wij zullen vragen blijven stellen; daar zijn wij VOOR

Politiek 745 keer gelezen

Afgelopen week reageerde wethouder Mijnans in deze krant op schriftelijke vragen die VOOR Nissewaard had gesteld. Onlangs ontvingen de bewoners van de wijk Waterland een brief over het plan om een drietal bruggen in hun wijk richting het park te verwijderen. 

In het artikel gaf de ONS wethouder aan dat de fractie van VOOR zich niet verdiept in de materie en onrust en verwarring veroorzaakt. Sterker nog: hij was het zat! 

In de daarop volgende commissievergadering vroeg raadslid Roy Masthoff van VOOR Nissewaard wat de wethouder precies zat is en waarop hij baseert dat de grootste oppositiepartij verwarring en onrust veroorzaakt? Het raadslid gaf aan dat zijn partij juist netjes de procedure volgde door haar vragen schriftelijk te stellen, zodat de wethouder ook alle mogelijkheid en tijd krijgt om schriftelijk te reageren. ‘De griffie stuurt onze vragen door aan de media en het is vervolgens aan de media om hier iets of niets mee te doen. Wij hebben hier geen rol in’, aldus Masthoff. ‘Helaas weigerde de wethouder, ook na herhaaldelijk vragen tijdens de commissievergadering te antwoorden wat hij nu bedoelde met dat hij het zat is. In plaats daarvan koos hij nogmaals de aanval en nam hij zijn woorden niet terug. Mijnans wist nog wel aan te geven dat het beantwoorden van schriftelijke vragen veel tijd van de ambtelijke organisatie opslokt en dat hij ook een keer “op zijn strepen wilde staan”.’ Uiteindelijk kwam de fractievoorzitter van ONS tussen beiden door de commissievoorzitter te verzoeken een eind aan het debat te maken en dit vooral niet in de openbaarheid te bespreken.

‘Het is natuurlijk van de zotte dat een wethouder bepaalt dat hij het zat is dat onze fractie vragen stelt’, aldus de fractievoorzitter van VOOR Nissewaard Stephan van Uden. ‘En het pad dat hij daarvoor kiest via de media is helemaal ongepast. Wij voelden de noodzaak om hier ook ons zegje nu te doen. Om te voorkomen dat het onjuiste beeld dat de wethouder schetst over onze partij bij de inwoners als waarheid blijft hangen. Volgens mij was de wethouder ook even vergeten hoe de rollen zijn verdeeld binnen het gemeentebestuur. De gemeenteraad is het hoogste orgaan. Wij controleren de voorstellen van het college en de wethouders voeren vervolgens het beleid uit. Als wij, naar aanleiding van signalen van inwoners, vragen hebben aan het college over dit beleid, dan zijn zij tijdens een vergadering te gast bij de raad en zullen zij zich moeten verantwoorden. Niet andersom. Als er duidelijk gecommuniceerd wordt met inwoners dan hebben wij ook veel minder vragen. Zolang juist de uitingen van de gemeente of het ontbreken ervan, voor onrust en verwarring zorgen, blijven wij vragen stellen. Wij zitten niet in de raad om alleen maar ja te knikken en alle besluiten maar voor lief te nemen. Daar zijn wij geen gekozen volksvertegenwoordigers voor.’

Uit de krant

Uit de krant