Het laatste woord is aan de kiezer | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Foto: Foto-Ok.nl

Het laatste woord is aan de kiezer

  •   283 keer gelezen   Politiek

Medio juni ontstond er een breuk binnen de PVV Nissewaard. Er was een groot verschil van inzicht en handelen voor wat betreft het te voeren beleid binnen de PVV. Reden voor drie fractieleden om fractievoorzitter Peter van der Velden te willen schorsen als fractielid. Het gesprek werd onder toezicht van de provinciale fractie gevoerd in het Provinciehuis. 'Nog voor er daadwerkelijk gesproken werd over de schorsing, die overigens door de provinciale fractie zou zijn gesteund, stapten Van der Velden en Wildeboer op. Hiermee braken ze met de PVV als partij en derhalve zijn de overgebleven drie leden de enige vertegenwoordigers van de PVV in de Nissewaardse raad. Zij hebben de steun van de provinciale fractie en van de Tweede Kamerfractie', geeft Henk de Vree, fractievoorzitter van de PVV Zuid-Holland desgevraagd aan. Van der Velden en Wildeboer hebben hun zetels meegenomen en zijn een eigen partij gestart: de Volkspartij Nissewaard.

De breuk leverde een gespannen situatie op in de gemeenteraad. Vorige week verscheen er een artikel in het AD naar aanleiding van een gesprek waar de PVV fractie de burgemeester om had verzocht om te komen tot een respectvol gedrag tussen beide fracties. In het artikel werden echter uitspraken gedaan die volgens betrokkenen niet juist waren. De PVV ontkent dat er contact geweest is met Nissewaard Lokaal om te praten over een overstap. Fractievoorzitter Chris Hottentot ontkent eveneens dat er gesprekken zijn gevoerd over dit onderwerp. 'Wel hebben wij met één persoon uit de PVV-fractie gesproken aan het begin van de raadsperiode. Deze persoon had problemen met de sfeer in de fractie en heeft ons om advies gevraagd hoe hier mee om te gaan, gezien onze eigen eerdere ervaringen.'

De redactie heeft met beide fractievoorzitters gesproken. Omdat er duidelijk een verschil van inzicht is op bepaalde punten, hebben wij de partijen gevraagd een verklaring op te stellen. Die leest u hieronder.

Verklaring Volkspartij
'De Volkspartij heeft met belangstelling kennis genomen van de verklaring van de PVV. Wij betreuren de beleving en emotie van de PVV fractie in deze. Zeker na de constructieve 1 op 1 gesprekken tussen onze fractievoorzitter Peter van der Velden en mevrouw Verweij, waarin is afgesproken om de onwaarheden terug te nemen in ruil voor het stoppen met juridische stappen vanuit de Volkspartij. Een constructieve en professionele samenwerking heeft de voorkeur van de Volkspartij. Zodat beide partijen verder kunnen werken voor hun achterban. De Volkspartij heeft met hun raadsleden een mandaat gekregen van meer dan 10% van de inwoners en heeft een belofte in te lossen aan Fleur en Geert. Het stoppen van de islamitisatie van Nissewaard waar mogelijk.

De Volkspartij staat voor de Nederlandse identiteit, eerst ontsluiten dan bouwen, betrouwbaar alarmsysteem voor calamiteiten, aandacht voor eenzaamheid, afschaffen voedselbank, beter armoedebeleid, aanscherpen jongerenbeleid, veilig in de wijk, streng beleid op kansloze statushouders, winkelsluiting op 1e Kerst-, Paas- en Pinksterdag, geen dubbele nationaliteit bestuursfunctie, ambtenarij, semi-overheid.
De Volkspartij Nissewaard wenst de fractie van de PVV veel wijsheid en succes toe.

Uiteindelijk is het de kiezer van Nissewaard die het laatste woord heeft. Wij gaan gewoon weer keihard aan het werk voor stad en kernen.'

Verklaring PVV
'Er liggen meerdere ernstige en gegronde redenen aan de splitsing ten grondslag, maar beide partijen hebben afgesproken hierover geen verdere mededelingen te doen. Echter de mogelijkheid juridische stappen te ondernemen blijft . Met betrekking tot het te voeren beleid hadden de heren van der Velden en Wildeboer graag een landelijke en harde lijn willen voeren. De PVV fractieleden Anita Verweij, Frank van Boven en Gloria Molenaar onderstrepen de overtuigingen van Geert Wilders volkomen. Zij komen op voor de Nissewaarders wanneer onrechtvaardige situaties ontstaan (denk daarbij aan voorrang toewijzing sociale woningen en het niet betalen van motorrijtuigenbelasting door arbeidsmigranten). Zij houden zich bezig met veiligheid, handhaving , het armoedebeleid (oprichting dierenvoedselbank) en de problemen rond de eenzame ouderen. Een grote meerderheid is het met dit beleid eens, zo bleek al uit de stemverhoudingen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, waarbij zowel de heer van der Velden als Anita Verweij verkiesbaar waren. De drie PVV 'ers worden volledig gesteund door de PVV fracties in zowel de Provincie Zuid-Holland als in de Tweede Kamer. Zo steunt Fleur Agema de PVV fractie Nissewaard in haar pogingen een betere acute zorg op Voorne-Putten te bewerkstelligen en is kamerlid Roy van Aalst betrokken bij een betere bereikbaarheid van Nissewaard.

De PVV, die bij de verkiezingen de derde grootste partij van Nissewaard werd met vijf zetels, waarvan er helaas twee werden weggekaapt, zal zich voor deze doelen blijven inzetten. De fractie wil voor eens en altijd een punt achter deze onverkwikkelijke situatie zetten en wil ook namens de landelijk en provinciale fractie benadrukken het op prijs te stellen dat de heren van der Velden en Wildeboer hun belofte aan Geert Wilders willen waarmaken, maar dat zij beslist geen PVV'ers meer zijn en dat zij dientengevolge niet zo mogen handelen of de eerder genoemde fracties benaderen.'

Kijk voor het laatste politieke  nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>