Afbeelding
Foto: ruimtelijkeplannen.nl

Voorontwerp bestemmingsplan Haasdijk 4 te Abbenbroek ter inzage

vr 14 jun 2019, 14:00 Gemeente

De gemeente Nissewaard bereidt een nieuw bestemmingsplan 'Haasdijk 4 te Abbenbroek' voor. In het bestemmingsplan wordt de realisatie van drie woningen mogelijk gemaakt.

Op de locatie zelf wordt de voormalige agrarische woning omgezet naar een burgerwoning (woning 1) en de gesloopte opstallen worden ingeruild voor een tweede woning. De derde woning is een compensatiewoning van elders gesloopte opstallen.

Plangebied
Het plangebied van het voorontwerp bestemmingsplan 'Haasdijk 4 te Abbenbroek' ligt aan de Haasdijk in Abbenbroek. Het plangebied grenst aan de Haasdijk (noordwestkant/westkant) en ligt naast het plangebied van de woningbouwontwikkeling Kreken van Nibbeland te Zuidland (ooskant/zuidoostkant).

Planfase
Voorontwerp.

Plannummer
NL.IMRO.1930.BPHaasdijk4-1001

Inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan van 14 juni  tot en met 26 juli  inzien:

• op www.ruimtelijkeplannen.nl;

• op https://www.nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen;

• (op afspraak) in het stadhuis, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse.

Reacties
U kunt tot en met 26 juli een inspraakreactie indienen. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijk reactie stuurt u naar:

gemeente Nissewaard
het college van burgemeester en wethouders
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via het team Stadsontwikkeling.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het bestemmingsplan of wilt u een afspraak maken, bel dan met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl

Uit de krant