Bob en Guus zijn tevreden over de resultaten van buurtbemiddeling.
Bob en Guus zijn tevreden over de resultaten van buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling in Nissewaard

Gemeente 468 keer gelezen

In elke straat kunnen ruzies en conflicten ontstaan. Ruzies over het lawaai van de kinderen, de blaffende hond, vuil in de voortuin, de hoogte van de heg of de manier waarop de buren de auto parkeren. Als u er met uw buren niet uit komt, kan de buurtbemiddelaar u helpen er samen met uw buren uit te komen. De bemiddelaar luistert naar het verhaal van beide buren zonder daarbij een oordeel te geven. De buurtbemiddelaar helpt de partijen om samen een oplossing te bedenken die voor iedereen aanvaardbaar is. Op deze manier is de kans groot dat het probleem zich niet opnieuw voordoet. Iedere bewoner van de gemeente Nissewaard kan gratis gebruik maken van buurtbemiddeling. Alles wat tijdens een bemiddeling gezegd wordt, blijft vertrouwelijk. Telefoon: 14 0181 of e-mail: buurtbemiddeling@nissewaard.nl

Guus van Steenvelt, de coördinator van buurtbemiddeling geeft aan dat buurtbemiddeling zich wel bewezen heeft. 'We zijn nu een aantal jaren bezig en kunnen wel zeggen dat we goede resultaten hebben behaald.' Overlast meldingen worden ook niet standaard doorgestuurd naar buurtbemiddeling. 'Bij een melding wordt beoordeeld of deze geschikt is voor buurtbemiddeling of dat een andere partij, politie of gemeentedienst, er mee aan de gang moet. Buurtbemiddeling wordt ingezet bij bezitters van een eigen woning. Bij huurders van een huurwoning wordt de melding overgedragen aan een corporatie.Sinds 2017 hebben gemeente Nissewaard en woningcorporatie woonbron ook de mogelijkheid buurtbemiddeling in te zetten bij conflict tussen een huurder van woonbron en de bezitters van een eigen woning.

Buurtbemiddelaar Bob Strasters ziet in de praktijk dat buurtbemiddeling werkt. 'Na een melding gaan we met twee bemiddelaars eerst met de melder in gesprek. Daarna met de 'overlastgever' om diens verhaal te begrijpen en vervolgens proberen we beide partijen met elkaar in gesprek te laten gaan. Als dat lukt, wil het niet zeggen dat het probleem altijd direct is opgelost, maar ze gaan wel vaak nadenken.' Ongeveer 80% wil met elkaar het gesprek aangaan. 'Wij zitten bij het gesprek als neutrale partij', geeft Bob aan. de kunst is om de partijen zelf met een oplossing te laten komen, er ontstaat dan meer draagvlak en acceptatie' Het is niet altijd makkelijk om mensen tot elkaar te brengen, vaak komen er heel wat emoties bij kijken. 'Het is aan ons om dan te achterhalen wat er achter die emoties zit. Openheid over persoonlijk leed kan soms wel zorgen dat het ijs breekt en het gesprek tot stand komt.'

Alles wat tijdens het project gezegd wordt, blijft tussen de betrokken partijen en de buurtbemiddelaars. Er wordt niks op papier gezet, met uitzondering van de afspraken die na afloop onder de overlastmelding worden vermeld. 'Privacy is heel belangrijk', zegt Guus. Om die reden zal er nooit een bemiddelaar bij de zaak betrokken worden, die in dezelfde buurt woont. Na verloop van tijd is er nog een nagesprek om te kijken of de afspraken nagekomen zijn en de woonsituatie is verbeterd. 'Het geeft veel voldoening als je mensen tot elkaar brengt', zegt Bob.

.


Uit de krant