Afbeelding
Foto: Tamara de Groot/MyObjective
column

Zuid-Holland Bereikbaar van start!

Column 73 keer gelezen

Het is zover: per 1 januari 2022 is Zuid-Holland Bereikbaar officieel van start! De Verkeersonderneming is samen met BEREIK! en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland opgegaan in deze nieuwe samenwerking die in heel Zuid-Holland aan de slag gaat. Deze samenwerking is hard nodig, want er staat behoorlijk wat te gebeuren in onze regio. De komende jaren worden er zo’n tweehonderdduizend woningen bij gebouwd in deze provincie. Daarnaast hebben veel bruggen, tunnels en wegen onderhoud nodig. Dat leidt onherroepelijk tot meer drukte op de wegen, water en in het openbaar vervoer. Als we niets doen staan we in Zuid-Holland straks nog vaker stil. Daarom bundelen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam de krachten in de kersverse samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. Vanuit De Verkeersonderneming wist u al dat wij zijn van het mobiliteitsmanagement - het faciliteren, verleiden en enthousiasmeren van reizigers, werkgevers en logistieke partijen om op andere manieren duurzaam te reizen en vervoeren. Dat blijven we doen. Zuid-Holland Bereikbaar richt zich ook op programmering. Dat wil zeggen: zorgen dat alle planningen die infrabeheerders hebben rond werkzaamheden goed op elkaar aansluiten en elkaar niet in de weg zitten. Ook gaan we binnen Zuid-Holland Bereikbaar aan de slag met verkeersmanagement; het in goede banen leiden van het verkeer op de weg bij bijvoorbeeld hinder, incidenten of evenementen. Het bij elkaar brengen van deze verschillende disciplines binnen mobiliteit (of verkeer en vervoer) is nieuw in Nederland. Binnen Zuid-Holland is deze samenwerking hard nodig de komende jaren om te zorgen dat we als provincie bereikbaar blijven. Echter, we kunnen het niet alleen. De samenwerkingspartners en alle collega’s van Zuid-Holland Bereikbaar trekken alles uit de kast, maar we gaan ook uw hulp hard nodig hebben. Want alleen als we met z’n allen kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer (dus niet meer allemaal in de spits de weg op) kunnen we onze mooie regio bereikbaar houden en voorkomen dat we met z’n allen stil komen te staan. Doet u mee? Neem een kijkje op www.zuidhollandbereikbaar.nl.

Maureen van Leeuwen
Projectleider & makelaar in Mobiliteit

Uit de krant