Vanaf 2026 is een hybride warmtepomp verplicht als u uw cv-ketel vervangt.
Vanaf 2026 is een hybride warmtepomp verplicht als u uw cv-ketel vervangt. Foto: pixabay.com

Van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen (39)

Algemeen 466 keer gelezen

Het klimaat verandert. Dat ontgaat niemand. Door de opwarming van de aarde hebben we te maken met overstromingen en grote droogtes. Vandaag de dag hebben we te maken met een opwarming van één graad Celsius. Experts geven aan dat als de opwarming van de aarde boven de 2 graden Celsius uitkomt, de ijskappen volledig zullen smelten, wat een enorme stijging van de zeespiegel tot gevolg zal hebben.

Er moet dus iets gebeuren, maar wat en hoe gaan we dat realiseren? Met behulp van deze serie nemen we u mee in de energietransitie, want de overstap van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen kan helpen om de opwarming onder controle te houden.

Energieneutraal niet overal mogelijk
Een woning energieneutraal maken is niet zo makkelijk als het klinkt. En daarbij hebben we het niet over nieuwbouw, maar over bestaande woningen. De kosten voor een verbouwing zijn niet voor iedereen op te brengen. Daar komt bij dat sommige woningen met de beste wil ter wereld niet energieneutraal gemaakt kunnen worden.

Vanaf 2050 geen gas meer
In het artikel over de Regionale Energiestrategie is al aangegeven dat tegenstanders van de RES vinden dat alles te snel gaat en mensen op kosten worden gejaagd door van het gas af te gaan. Zij zien liever dat er gewoon gas afgenomen kan worden tot er oplossingen zijn die voor iedereen haalbaar zijn. De Rijksoverheid stelt echter dat vanaf 2050 koken op gas of stoken op aardgas niet meer mogelijk is.

Subsidie
Woningeneigenaren moeten zelf investeren in een duurzame installatie waarmee men kookt en warmte opwekt. Dat kan een warmtepomp of zonneboiler zijn, maar ook een pelletkachel of biomassaketel. Om eigenaren te stimuleren is er een investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aan te vragen. Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonneboilers, aansluiting op het warmtenet en elektrische kookvoorzieningen. Voor zonnepanelen is er geen landelijke subsidie meer. Zakelijke gebruikers kunnen subsidie aanvragen voor warmtepompen, zonneboilers en kleinschalige windturbines. In 2024 is het budget verhoogd, van € 560 miljoen naar € 600 miljoen. Elk jaar komt er nieuw budget beschikbaar. De ISDE loopt door tot 2030.

Aanpassingen in bestaande huurwoningen
Woont u in een (sociale) huurwoning? Dan krijgt uw woning een aanpassing waardoor koken en stoken op gas niet langer mogelijk is. Dit gebeurt klein, met 200 tot 400 woningen per keer. Gemeenten, woningcorporaties en energieproducenten zijn hiervoor verantwoordelijk.
Hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel. Doordat de cv-ketel op koude dagen bijspringt is de hybride warmtepomp voor veel woningen geschikt. Dat leidt tot gemiddeld 60% besparing op het aardgasgebruik. Vanaf 2026 zijn we in Nederland verplicht om een dergelijke pomp te instaleren als de cv-ketel vervangen wordt. Het kabinet heeft die verplichting in mei 2022 bekend gemaakt. In goed geïsoleerde woningen kan ook direct worden overgestapt naar een volledig elektrische warmtepomp, deze gebruikt helemaal geen aardgas. Alleen voor woningen die niet geschikt zijn of die op korte termijn op een alternatief voor aardgas wordt aangesloten, geldt een uitzondering.

Het rijk biedt een subsidie aan op de aanschaf van een (hybride) warmtepomp.  Daarnaast is er financiering via het Nationaal Warmtefonds, met een rentetarief van 0 procent voor lage- en middeninkomens, beschikbaar.

Nieuwe woningen
Gaat u in een nieuwbouwwoning wonen? Dan heeft u geen gasaansluiting of gasgestookte cv-ketel meer. In plaats daarvan is het huis voorzien van duurzame installaties om te koken en te stoken. Zoals zonnepanelen, aardwarmte of warmtepompen. Dat vermindert de CO2-uitstoot.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant