Afbeelding
Foto: Foto-OK.nl

Zilveren Erepenning uitgereikt aan bestuurder SMC Paul van der Velden

Algemeen 113 keer gelezen

Burgemeester Foort van Oosten reikte gisteren een zilveren Erepenning uit aan de heer Paul van der Velden, bestuurder van het Spijkenisse Medisch Centrum in Nissewaard.

Een zilveren Erepenning wordt uitgereikt aan iemand die zich in zeer bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Nissewaard door zich langdurig en intensief in te zetten voor deze gemeente en haar inwoners. Een zilveren Erepenning wordt op voordracht van de burgemeester toegekend door de leden van het seniorenconvent. Dit zijn de fractievoorzitters van de gemeenteraad samen met de voorzitter van de raad.

De onderbouwing voor het uitreiken van deze zilveren Erepenning is als volgt:

Vanaf de overname in 2013 is de heer Van der Velden, toen in zijn hoedanigheid van medisch lid raad van bestuur van CuraMare, nauw betrokken geweest bij de bedrijfsvoering van het Spijkenisse Medisch Centrum, met name op medisch inhoudelijk gebied. Destijds was hijzelf nog werkzaam als oncoloog, waarbij hij een goed beeld had van de gewenste invulling van de medisch specialistische zorg in het SMC. Toen in 2015 een faillissement dreigde voor het SMC was hij dan ook de aangewezen persoon een plan te maken voor de inrichting van de medisch specialistische zorg in het SMC waarbij het oorspronkelijke zorgprofiel van het SMC is behouden en verder geoptimaliseerd.

In 2016 is hij samen met de voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis, Peter Langenbach, aangetreden als bestuurder van het SMC en heeft hij met name zorg gedragen voor de optimalisatie van het zorgprofiel en verdere invulling van de inrichting van de medisch specialistische zorg, waarbij samenwerking tussen de verschillende specialismen en specialisten essentieel is.

Vanaf 1 december 2019 was hij het boegbeeld van SMC en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan een sterke positionering van SMC en samenwerking in de regio met andere (keten)organisaties. Onder zijn bezielende leiding is er de afgelopen jaren veel tot stand gekomen. Hieronder een aantal hoogtepunten:

-  Uitbreiding van de specialismen plastische chirurgie en orthopedie en introductie van de neurochirurgie.

-  Implementatie van een gezamenlijk patiëntendossier met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis.

- Borging van de acute zorg door het opzetten van een spoedpolikliniek. Dit initiatief is zelfs door de toenmalige minister van VWS als voorbeeld gesteld voor initiatieven elders in het land.

- Borging van de regiofunctie van SMC door intensivering van de samenwerking met Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis.

-  Opening van het buurtzorgpension binnen de muren van SMC met korte lijnen met de medisch specialisten van SMC en inhuizing van GGZ Delfland.

- Intensivering van de samenwerking binnen de medische staf met een eigen stafbestuur in SMC.

- Het realiseren van een integraal zorgconcept onder het dak van SMC met als laatste ontwikkeling de realisatie van een spoedplein in samenwerking met de Huisartsenpost Rijnmond.

Dit alles heeft geleid tot een volwaardig medisch centrum in Spijkenisse met een uniek zorgconcept, dat zowel door patiënten, medewerkers als medisch specialisten wordt gewaardeerd met hoge tevredenheidsscores.

De heer Van der Velden heeft op zijn eigen persoonlijke wijze met veel bevlogenheid invulling gegeven aan het borgen van het leveren van zorg dichtbij waar nodig voor de inwoners in Nissewaard en verder weg als het moet met een snelle verwijzing door de hechte samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Uit de krant

Uit de krant