Een feestje op 11 januari zit er niet in. Maar het feest komt er wel.
Een feestje op 11 januari zit er niet in. Maar het feest komt er wel. Foto: PR

A.V.V. Groot Hoogvliet bestaat haast 60 jaar

Algemeen 84 keer gelezen

Hoogvliet - Op 11 januari 2021 bestaat Aquarium- en Vijververeniging Groot Hoogvliet 60 jaar.

Groot Hoogvliet is weliswaar een Rotterdamse vereniging maar de leden komen zowel uit Rotterdam als uit de omringende gemeenten, waaronder de Zuid Hollandse eilanden; zo komt bij voorbeeld het bestuur voor 2/3 deel uit Spijkenisse.

De vereniging heeft als doel om de kennis van de leden over aquaria en vijvers te vergroten zodat deze liefhebberij op de meest verantwoorde wijze door hen kan worden beoefend. Periodiek worden dan ook lezers in de Visklas uitgenodigd voor het houden van een presentatie over bepaalde biotopen, ontwikkelingen of andere actuele onderwerpen die betrekking op de hobby hebben. Leden onderling kunnen tijdens openingstijden problemen met planten, vissen of watersamenstelling met elkaar bespreken. Op donderdagavond kan (gratis) water worden getest op PH, KH, GH en microsiemens.

Vanwege de door de overheid getroffen maatregelen om het coronavirus te bestrijden zal dit jaar echter als ‘compleet mislukt’ de boeken in gaan. Vóórdat het coronavirus Nederland in de greep ging houden kon, naast de nieuwjaarsreceptie, slechts één lezing voor de leden worden georganiseerd; zelfs de Algemene Ledenvergadering, die op 19 maart zou worden gehouden, moest worden afgelast. Ook kon dit jaar geen Open Dag worden gehouden. Op zo’n dag komen dan van heinde en verre in het algemeen toch wel vrij veel geïnteresseerden af waarvan een aantal lid van de vereniging worden. Voor de meest fanatieke leden kon er dit jaar geen huiskeuring worden georganiseerd. Deelname aan een huiskeuring is uiteraard niet verplicht. Bij een huiskeuring gaat een door de N.B.A.T. (Nederlandse Bond Aqua Terra) erkende keurmeester met een bestuurslid en een fotograaf van de vereniging langs der deelnemende leden om hun aquarium of vijver thuis te keuren op diverse biologische en esthetische punten. Op basis van het behaalde aantal punten komt dan in de diverse categorieën een ranglijst tot stand. De uitslagavonden worden in het algemeen zeer druk bezocht. Natuurlijk zijn niet alle leden zo fanatiek met de hobby bezig; velen zijn al tevreden met een bezoekje aan de Visklas om daar, onder het genot van een drankje, met gelijkgestemden te keuvelen over de hobby. Thans is het echter niet meer toegestaan om koffie, bier, limonade of een wijntje aan de leden aan te bieden en als de overheid dat weer gaat toestaan mogen er vanwege andere coronamaatregelen (1,5 meter bijv.) slechts negen personen in de Visklas worden toegelaten terwijl die zich van tevoren moeten hebben aangemeld; dat wordt er ook niet gezelliger op.

Financieel wordt dit jaar ook een rampjaar omdat wel alle vaste kosten (huur en energie) doorgaan maar daar slechts mondjesmaat inkomsten tegenover staan uit de baropbrengst en de verkoop van vissen en waterplanten; pas als alle coronamaatregelen worden ingetrokken kunnen de leden weer volledig ‘los’ gaan en kan het 60-jarig bestaan gevierd worden.

Uit de krant