Kansen voor werkzoekenden in transport en logistiek | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Foto: pixabay.com

Kansen voor werkzoekenden in transport en logistiek

  •   121 keer gelezen   Actueel

Het aantal vacatures in de transport en logistiek groeit sterk in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond. Uit de recent gepubliceerde Economische Verkenning Rotterdam 2019 blijkt dat het vestigingsklimaat in Groot-Rijnmond bovengemiddeld gunstig is.

In het afgelopen jaar vestigden 36 buitenlandse bedrijven in Rotterdam, mede aangewakkerd door Brexit. Deze voorspoedige economische periode betekent dat er steeds meer kansen zijn voor werkzoekenden. Afgelopen week publiceerde UWV een factsheet over de transport en logistiek.

Sterke groei bij transport en logistiek
UWV raamt het aantal vacatures dat in Groot-Rijnmond is ontstaan in 2018 op bijna 104.000. In vergelijking met 2017, toen 93.700 vacatures ontstonden, is dit een toename van 11%. Deze stijging is iets lager dan het landelijke gemiddelde van 12%. De meeste vacatures in Groot-Rijnmond ontstonden in de beroepsklasse technische beroepen, gevolgd door bedrijfseconomische & administratieve beroepen. Relatief deed de sterktste vacaturegroei zich voor bij transport & logistiek beroepen.Vacatures transport en logistiek moeilijk vervulbaar
Het aandeel vacatures voor personeel in de beroepsklasse transport en logistiek in het totaal van de ontstane vacatures in Groot-Rijnmond ligt met 17% boven het landelijke gemiddelde (12%). Regionaal ontstonden vorig jaar ruim 18.000 vacatures in deze beroepsklasse. Dat 51% van de vacatures in de transport en logistiek sector moeilijk vervulbaar is, blijkt uit een onderzoeksenquête die UWV in het najaar van 2018 heeft gehouden onder werkgevers. Een gebrek aan sollicitanten is daarbij de belangrijkste oorzaak. Het aanboren van nieuw potentieel is dus cruciaal, zo blijkt uit deze publicatie van UWV over praktijkoplossingen voor de krapte.

Kansen voor werkzoekenden
Vooral vacatures voor vrachtwagenchauffeurs, heftruckchauffeurs, buschauffeurs, transportplanners en declaranten zijn moeilijk in te vullen binnen de sector transport en logistiek. Naar verwachting zal, door de Brexit, de vraag naar declaranten in 2019 verder stijgen. Ook biedt het beroep bijrijder kansen op werk voor werkzoekenden. Door de sterke vergrijzing in de sector is er weer behoefte aan bijrijders om chauffeurs die diverse (fysiek zware) handelingen niet kunnen verrichten te ondersteunen.

UWV heeft over de sectoren vervoer en opslag en Groothandel, die ook werk biedt aan mensen in deze beroepsklasse, factsheets gepubliceerd. Daarin wordt vermeld dat onder andere technologische veranderingen gevolgen zullen kunnen hebben voor de bedrijfsvoering en werkzaamheden. Hogere eisen bij klantcontacten vragen daarnaast meer van sociale - en communicatieve vaardigheden van werknemers. Daarnaast leidt Brexit tot meer formaliteiten bij grensoverschrijdend transport.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>