[Begroting] Spreektekst PVV | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
De PVV wil meer geld voor armoedebestrijding
De PVV wil meer geld voor armoedebestrijding (Foto: pixabay.com)
Begroting

Spreektekst PVV

  •   161 keer gelezen   Actueel

Woensdagavond heeft de gemeenteraad de begroting aangenomen. Iedere fractie had daarbij de nodige aandachtspunten die ze onder de aandacht van college en collega-raadsleden wilde brengen. Omdat de papieren editie van Groot Nissewaard onvoldoende ruimte biedt om deze aandachtspunten mee te nemen, zetten we de spreekteksten (voor zover beschikbaar) online.

Hieronder de inbreng van de PVV:

Inleiding
Geachte voorzitter, college en raadsleden,
Wij danken het college en het ambtelijke apparaat voor het opstellen van de begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022. Op het oog ziet het er allemaal financieel heel gezond uit, maar de geprognosticeerde balans laat zien dat zowel de schulden als het financieringstekort oplopen.

Uitgaven
Het uitgavepatroon is door de vele ambities van de coalitie aan de hoge kant met betrekking tot de beschikbare middelen. Er worden nog steeds tientallen miljoenen aan sport en cultuur uitgegeven. Wat de PVV betreft kan dat toch echt  wat minder. Zo worden de sportbegrotingsbudgetten met 21% verhoogd in verband met het wegvallen van de BTW-vrijstelling op sportattributen. Aanleg en onderhoud van sportaccommodaties kosten miljoenen per jaar. 
De PVV vindt het aanpakken van armoedebestrijding veel belangrijker en vindt hier te weinig over terug in de begroting. 
Het is van belang dat bijstandsuitkeringsgerechtigden een bijdrage leveren in onze gemeente en dit geldt uiteraard óók voor statushouders. De kosten voor begeleiding van  bijstandsuitkeringsgerechtigden zijn echter te hoog. Voor wat betreft zorg, laat de uitwerking van het concept Thuis in de Wijk lang op zich wachten met als gevolg dat bijvoorbeeld aan de urgente problematiek van eenzame ouderen en de beschikbare thuiszorg te weinig wordt gedaan. 
Er worden veel projecten met woningen in het hogere segment gerealiseerd terwijl er juist een gebrek is aan goedkope woningen. 
De beoogde besparing van het omgekeerd inzamelen van afval leidt vooralsnog tot een verhoging van de kosten. 
Door de hogere uitgaven gaan de belastingen en parkeertarieven omhoog, terwijl de PVV voor lagere belastingen en gratis parkeren is.

Inkomsten
Het beeld van de gezonde financiën is vooral het gevolg van precario baten, verkoop Oudenhoorn en erfpachtgronden. Op termijn zal de verkoop van Eneco en Stedin aandelen dit beeld nog versterken. 
Het betreft echter eenmalige inkomsten terwijl periodieke inkomsten wegvallen.

Financiën
Op lange termijn zullen de uitgaven de inkomsten overstijgen, waardoor het maken van een sluitende begroting steeds moeilijker wordt. De uitgaven zullen dan drastisch moeten worden verminderd. De PVV wil dit donkere scenario voorkomen door de te hoge uitgaven nu al te reduceren, zodat er een evenwichtige situatie ontstaat tussen inkomsten en uitgaven.

Afkeuring begroting 2019 en meerjarenraming
Het zal u dan ook niet verbazen dat wij deze begroting en meerjarenraming afkeuren.

Kijk voor het laatste politieke  nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>