Vrijwilligerswerk blijft altijd mogelijk.
Vrijwilligerswerk blijft altijd mogelijk. Foto: pixabay

Reactie gemeente op artikel 'Werk moet lonen'

Actueel 484 keer gelezen

'Voorne-Putten Werkt bestaat sinds 2017', geeft wethouder Igor Bal aan. 'Het is een samenvoeging van de sociale werkplaats en de afdeling werk van de gemeente. Hierdoor is een organisatie met verschillende achtergronden ontstaan. De twee culturen moeten naar elkaar toe groeien en dat heeft tijd nodig.'

Naar aanleiding van de vingerafdrukscan affaire en andere zaken die tijdens een vergadering van de commissie Sociaal Domein naar voren zijn genomen, zijn de gemeente, Voorne-Putten Werkt en de insprekers met elkaar in gesprek gegaan. 'Het is goed om te weten hoe mensen het traject ervaren en wat we daarin kunnen verbeteren', geeft Patrick van Uitert van Voorne-Putten Werkt aan. Beide heren geven aan dat, als de voorbeelden met betrekking tot de bejegening die in het artikel worden aangegeven waar zijn, zij dat betreuren. 'Ik zou dat zelf ook niet mee willen maken', aldus wethouder Bal.'Zo ga je niet met mensen om.'

Arbeidsomstandigheden
In het artikel worden een aantal voorbeelden genoemd, die volgens Van Uitert mogelijk spelen bij opdrachtgevers. 'Als arbeidsomstandigheden niet goed zijn, kunnen we daar de opdrachtgevers alleen op aanspreken als ze bij ons bekend zijn en dat is helaas niet zo.' Bij opdrachtgevers krijgen werkzoekenden een contract voor zes maanden, wat gelijk is aan de afspraken voor de reguliere arbeidsmarkt., 'Die termijn ligt vast in de Participatiewet. Als we merken dat het een structurele draaideur gaat worden, zullen we zeker het gesprek aangaan.'

Klachten aangepakt
Sommige beschreven zaken zijn inmiddels aangepakt. Zo zijn er nu voor alle werknemers afsluitbare kluisjes en is er een uitgebreidere klachtenprocedure. Er zijn twee vertrouwenspersonen, er is een OR en voor werkzoekenden vanuit de bijstand is er de cliëntenraad. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe werkzoekenden een betere vertegenwoordiging in de organisatie kunnen krijgen. Klagen mag geen consequenties hebben voor de toekomst van de klager. Wethouder Bal: 'Het mag niet zo zijn dat mensen bang zijn om gekort te worden als ze iets melden dat niet klopt. Laat ze de zaken melden bij de vertrouwenspersonen, dan kunnen wij ermee aan de slag.' Van Uitert vult daarop aan dat er niet zomaar gekort wordt op een uitkering. Dat gebeurt alleen als afspraken niet nagekomen worden en ook gesprekken geen verbetering opleveren.

Trajectovereenkomst
Over de trajectovereenkomst kan de wethouder kort zijn. 'We verplichten niemand om te tekenen. Als je niet tekent, heeft dat geen consequenties voor je uitkering.' 'We hebben wel gemerkt dat we moeten kijken naar de toon waarop we mensen benaderen en naar het niveau waarop we communiceren.' Op dit moment wordt er gewerkt aan het beter begrijpbaar maken van de trajectovereenkomst. Daarnaast wordt er ook een uitleg over de klachtenprocedure opgesteld, die bij de overeenkomst gevoegd kan worden.

Vrijwilligerswerk
Zowel de wethouder als Van Uitert ontkennen dat vrijwilligerswerk niet meer mag. 'Vrijwilligerswerk kan prima naast het werken bij Voorne-Putten Werkt worden gedaan. Voor sommige mensen is dat het hoogst haalbare voor anderen niet. Die laatste groep willen we stappen laten zetten richting regulier werk.' 'Het is jammer dat nu het beeld is ontstaan dat het verboden is', vult wethouder Bal aan. 'Het is goed voor de eigen ontwikkeling, maar ook voor de maatschappij.' Bij vrijwilligerswerk wordt wel gekeken naar de ambitie en de competenties van de persoon in kwestie.

Maatwerk
Er wordt gewerkt aan het invoeren van een maatwerkarrangement. Vanuit de uitkeringssituatie moet ervaring opgedaan worden, eventueel in combinatie met een leerlijn. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar wat een opdrachtgever kan betekenen voor de ontwikkeling van werkzoekenden. 'Werken is een onderdeel van de ontwikkeling van mensen. De deelnemers stromen bij ons op een bepaald niveau in, maar hebben meer nodig om een reguliere baan te vinden. Wij proberen ze aan een startkwalificatie en meer ervaring te helpen door af te stemmen met het onderwijs en de ondernemers wat nodig is. Ook maken we afspraken met bedrijven om mensen daar werkervaring op te laten doen en hopen dat ze dan door kunnen stromen naar een baan in het bedrijf. We leiden niet op voor werk waar geen behoefte aan is.'

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant