Nissewaard is een gemeente om trots op te zijn | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Foto: Foto-Ok.nl

Nissewaard is een gemeente om trots op te zijn

  •   205 keer gelezen   Actueel

Spijkenisse - De jaarwisseling in Nissewaard verliep betrekkelijk rustig en gezellig, vertelde burgemeester Veldhuijzen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Wat echter wel opviel was de toch wel forse schade aan huizen en auto's door te zwaar illegaal vuurwerk. Voor velen, en dan met name de ordehandhavers en hulpverleners gaat de lol er wel van af en volgens de burgemeester is dat reden om na te blijven denken over de vraag hoe in de toekomst Oud en Nieuw weer een feest voor iedereen kan zijn.

De burgemeester nam de aanwezigen mee naar Panorama Nederland; een toekomstperspectief voor de inrichting van ons land. In foto's en fotobewerkingen laat het een Nederland zien van energiezuinige woningen, schone steden, nieuwe natuurgebieden, goede verbindingen en duurzame landbouw. Een land dat gebruikmaakt van duurzame energie die het helemaal zelf opwekt. Een land dat zich goed heeft aangepast aan het veranderende klimaat.

Nissewaard heeft Govert Veldhuijzen positief verrast. 'De aandacht die wordt besteed aan wijken en kernen, sport en ander verenigingsleven is groot en een prima basis voor de verdere ontwikkeling van de jeugd-, zorg- en participatietaken die de gemeente een paar jaar geleden van het Rijk heeft overgenomen.'Hij heeft Nissewaard leren kennen als een mooie gemeente. Met veel groen en water, mooie voorzieningen, schitterende nieuwbouwprojecten, sfeervolle dorpskernen, bijzondere monumenten en prima wijken. En natuurlijk met het beste theater van Nederland, de Stoep! 'Een gemeente, hoe dan ook, om trots op te zijn. Er is echt geen reden voor de meewarigheid van buitenstaanders die ik soms nog wel eens deelachtig werd als ik vertelde dat ik even uw burgemeester mocht zijn. Maar er is natuurlijk nog heel veel te doen. Ik hoop en vertrouw dat u allemaal vanuit uw eigen positie en rol daaraan in het komende jaar weer zult bijdragen.'

Hieronder vindt u de tekst van de nieuwjaarstoespraak:

Dames en heren,

Fijn dat u allemaal gekomen bent om met het gemeentebestuur stil te staan bij de jaarwisseling. Een moment om terug te kijken op het oude jaar, maar vooral ook om vooruit te kijken. Dat doen de vorig jaar gekozen gemeenteraad en het college ook. Als waarnemend burgemeester heb ik de eer daar zo'n zes maanden deel van uit te maken en u vanavond toe te mogen spreken.

Een uurtje geleden heb ik een aantal jeugd- en jongerenlintjes uitgereikt aan jongeren die zich inzetten voor medemens en maatschappij in Nissewaard. Het zijn:

Jaydan Alcantara voor het opzetten van Plogbaas, zijn actie tegen zwerfafval.

Cylaisha van Dommelen voor haar inzet bij Wyanet Scouts Cheerleaders waar zij les geeft aan kinderen van 4 tot 7 jaar en andere groepen ondersteunt

Vijay Nanhoe voor zijn prestaties op het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap Kyokushin karate

Anne Hoppener voor het begeleiden van haar oom bij zwemactiviteiten en de ondersteuning van haar oma

Martijn de Bruin voor zijn betrokkenheid bij de acute hulpverlening en zijn inzet bij stichting Acute Zorg VPR

Mag ik van u een hartelijk applaus voor deze jonge kanjers in Nissewaard.

Wij beleefden in Nissewaard een betrekkelijk rustige en gezellige jaarwisseling. Ik gebruik bewust die volgorde, omdat de kranten in de eerste dagen van het jaar weer volstonden met wat er mis was gegaan in ons land. Wat in Nissewaard wel opviel was de toch wel forse schade aan huizen en auto's door te zwaar illegaal vuurwerk. Je zal er maar eigenaar van zijn. En ik moet zeggen: voor velen, en dan met name de ordehandhavers en hulpverleners gaat de lol er ook wel vanaf. Reden om na te blijven denken over de vraag hoe wij in de toekomst Oud en Nieuw weer voor iedereen een feest kunnen maken.

Richten we ons nu maar snel op het nieuwe jaar!

Laat ik beginnen met een vraag: heeft u wel eens gehoord over Panorama Nederland.  En dan bedoel ik niet het tijdschrift!

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de inrichting van ons land. In foto's en fotobewerkingen laat het een Nederland zien van energiezuinige woningen, schone steden, nieuwe natuurgebieden, goede verbindingen en duurzame landbouw. Een land dat gebruikmaakt van duurzame energie die het helemaal zelf opwekt. Een land dat zich goed heeft aangepast aan het veranderende klimaat.

Er is een app van, en er is ook een fysiek Panorama Nederland: een 360 graden verbeelding op ooghoogte van dat mooie Nederland van straks. Binnenkort reist het door het land, zo heb ik begrepen.

Het aantrekkelijke van Panorama Nederland is dat het een Nederland laat zien dat voor iedereen herkenbaar is. Het lijkt op het Nederland van nu en daardoor voel je dat het háálbaar is. De makers, onder wie de rijksbouwmeester, zien de problemen van nu als oplosbaar.

Zij zeggen eigenlijk: ja, het klimaat verandert, er is een enorm tekort aan woningen, we gebruiken nog veel te veel fossiele brandstoffen, we staan veel te vaak in de file en de grenzen van onze manier van voedsel produceren zijn echt bereikt. Maar dat kunnen we allemaal oplossen. We kúnnen ons land mooier, schoner en welvarender maken. Daar hebben we de kennis, de kunde en de middelen voor.

Vrij vertaald: het komt goed als we de juiste dingen doen, dingen waar we goed in zijn en die dus voor de hand liggen. Zoals landbouwinnovatie, het inspelen op droogte en wateroverlast, het verduurzamen van woningen en gebouwen, en ga zo maar door. 

Waarom sta ik hier zo bij stil, dames en heren? Omdat Panorama Nederland optimistisch stemt.

In plaats van de aloude doemscenario's waar je zo moedeloos van wordt, laten de makers een mooier en beter land zien dat bijna voor het grijpen ligt. Je krijgt er gewoon zin in, in die toekomst.

Dat gevoel hoeft niet alleen van zo'n landelijk toekomstbeeld te komen. Ook lokaal is er namelijk genoeg reden voor een optimistische blik vooruit. In het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040, dat  in het afgelopen jaar is opgesteld, staan namelijk tal van ideeën en kansen om Nissewaard vitaler, aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.

Ik pik er lukraak een paar dingen uit:Meer woningen voor senioren en starters, maar ook woningen waarin je je ouder wordende ouders kunt verzorgen.Nieuwe bedrijven, maar ook scholen en studentenwoningen rondom de metrostations.Bijzondere woonmilieus in het groen.Een extra oeververbinding over het Hartelkanaal, de Oude Maas of het Spui.De ontwikkeling van gespecialiseerde zorg- en revalidatievoorzieningen in het Spijkenisse Medisch Centrum.Ruimte voor start-ups en andere bedrijven die aanhaken bij de energietransitie in de haven. 

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Dat er blijkbaar zo veel ideeën en kansen zijn, voelt als rijkdom. Maar dat is tegelijkertijd een valkuil. Want waar ga je beginnen? En hoe kun je dingen in samenhang doen, zodat ze elkaar versterken?

Daarom zou ik, zonder de breedte van het perspectief uit het oog te verliezen, willen pleiten voor meer focus. Zo u wilt: een duidelijke stip op de horizon.

Een stip op de horizon, die allerlei partijen inspireert om ernaartoe te werken. Niet alleen het gemeentebestuur, maar ook burgers, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, andere overheden. Ambitieus, maar vooral ook haalbaar èn herkenbaar. Iets waarin we kunnen geloven met ons allen.

Wat zou die focus van Nissewaard dan moeten zíjn? Ik ben natuurlijk maar een passant. Maar vanuit mijn wat afstandelijke positie zou ík zeggen: de haven. 

Waarom de haven? Om te beginnen omdat die aan de vooravond staat van een enorme verandering. De energietransitie en de verandering in de omgang van grondstoffen zal geen enkel van de bedrijven in de haven onberoerd laten. Ten tweede: wij liggen dichter bij de Rotterdamse haven dan Rotterdam, we hebben er de eerste groeistuipen van deze stad aan te danken en veel mensen uit Nissewaard werken ín de haven of bij bedrijven die iets met de haven te máken hebben. Die haven hóórt bij ons, en wij horen bij de haven. Als de haven verandert, moeten wij daarin mee gaan. Want verandering biedt kansen.

Hoe? Wij moeten bedrijven die op de een of andere manier een bijdrage leveren aan de energietransitie van de haven, ruimte en faciliteiten bieden. En hun personeel aantrekkelijke huisvesting.

In de slipstream daarvan kunnen we ook diverse andere ambities uit ons toekomstperspectief waarmaken. Denk aan het aantrekken van opleidingen voor de nieuwe banen die in de haven ontstaan. Denk aan het realiseren van studentenwoningen rondóm die opleidingen, waardoor meteen ook de levendigheid in ons stadscentrum toeneemt; studenten vullen terrasjes en brengen sfeer. Maar denk ook aan de verbetering van de bereikbaarheid.

Een mooier, schoner en duurzamer land. Ik voeg er graag nog aan toe: een eerlijk land. Waar ook de lasten van de opgaven voor de toekomst vooral op de sterkste schouders liggen. En zorg voor elkaar een wezenlijke waarde blijft. Waar niet de indruk bestaat dat mensen aan hun lot worden overgelaten.

Ook wat dat betreft heeft Nissewaard mij positief verrast. De aandacht die wordt besteed aan wijken en kernen, sport en ander verenigingsleven is groot en een prima basis voor de verdere ontwikkeling van de jeugd-, zorg- en participatietaken die de gemeente een paar jaar geleden van het Rijk heeft overgenomen. Thuis in de wijk noemen wij dat. Daar gaat u de komende tijd het nodige over horen.

En neem ons ziekenhuis. Een paar jaar geleden op sterven na dood. Vorig jaar na de herstructurering weer bovenin de lijstjes.

Met ambities om in de vrijgekomen ruimtes plaats te bieden voor innovatieve zorg en opleidingen. Ontwikkelingen die wij graag ondersteunen.

En natuurlijk delen wij de zorgen over de spoedzorg, nu ambulances moeten doorrijden naar Rotterdam. Aan oplossingen wordt door alle betrokkenen keihard gewerkt.

Ik ga naar een afronding, dames en heren.

Ik ben hier nu ruim vier maanden waarnemend burgemeester en heb nog enkele weken te gaan. Ik heb Nissewaard in die korte periode leren kennen als een mooie gemeente. Met veel groen en water, mooie voorzieningen, schitterende nieuwbouwprojecten, sfeervolle dorpskernen, bijzondere monumenten en prima wijken.  En natuurlijk met het beste theater van Nederland, de Stoep!

Een gemeente, hoe dan ook, om trots op te zijn. Er is echt geen reden voor de meewarigheid van buitenstaanders die ik soms nog wel eens deelachtig werd als ik vertelde dat ik even uw burgemeester mocht zijn. Maar er is natuurlijk nog heel veel te doen. Ik hoop en vertrouw dat u allemaal vanuit uw eigen positie en rol daaraan in het komende jaar weer zult bijdragen.

Ik wens u allen een gezond en voorspoedig 2019 toe. Laten wij een toost uitbrengen op Nissewaard!

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>