Bij eerdere onderzoeken in Spijkenisse bleek er nog van alles in de grond te zitten.
Bij eerdere onderzoeken in Spijkenisse bleek er nog van alles in de grond te zitten.

BOOR verricht archeologisch onderzoek Vredehofplein

do 11 feb 2016, 16:59 Actueel 6 keer gelezen

Spijkenisse - Vanaf 15 februari gaat het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) op de hoek van de Eerste Heulbrugstraat en de Vredehofstraat archeologisch onderzoek verrichten. Aan de rand van de historische kern van Spijkenisse zullen op deze plek 59 appartementen worden gebouwd. Bij de grondwerkzaamheden kunnen archeologische voorwerpen die nu nog onder grond zitten, worden aangetast. Om dat te voorkomen wordt nu een deel van de locatie ontgraven.

Grondpakket
In 2002 is op deze plaats al een aantal grondboringen uitgevoerd. Die wezen toen uit  dat in de ondergrond van een deel van het plangebied een grondpakket ligt, dat in de afgelopen eeuwen door de aanwezigheid van mensen is gevormd. Er zijn daarbij aanwijzingen voor restanten gevonden van een nederzetting waar mensen woonden en werkten.

Ringpolder
Het grondpakket behoort tot de kunstmatige ophoging in de historische kern van Spijkenisse die bij archeologisch onderzoek in 2012 is aangetoond. Deze ophoging maakt mogelijk deel uit van de dijk waarop de Voorstraat is gebouwd. Deze dijk vormde waarschijnlijk rond 1200 al een deel van het dijkenstelsel om de ringpolder Spijkenisse. De naam Spijkenisse komt in historische bronnen voor het eerst in 1231 voor. Het is dan ook goed mogelijk dat de ophoging al bestond, voordat de dijk werd aangelegd. De ophoging vindt dan wellicht zijn oorsprong in een terp die in eerste aanleg ouder is dan 1200.

Onderzoek
Tijdens de eerdere archeologische onderzoeken is in de ophogingslagen 13e-eeuws aardewerk
aangetroffen. In de diepere lagen liggen mogelijk archeologische voorwerpen die van voor 1200 dateren.  Om daarover meer informatie te verkrijgen is verder onderzoek nodig. Daarom worden er op de locatie een aantal proefsleuven gegraven. Enkele dagen voorafgaand aan het onderzoek wordt het gehele gebied afgezet met hekken.

Uit de krant