Afbeelding
Hennie Kleijwegt

Maaike van Zetten is nieuwe gezicht CVDKS

Algemeen 235 keer gelezen

Spijkenisse - Sinds 1 januari dit jaar staat Maaike van Zetten aan het roer bij het Centrum voor de Kunsten (CVDKS). Zij gaat op haar eigen manier vorm geven aan de activiteiten die er georganiseerd worden.

‘Ik heb er echt zin in. Er zijn leuke ontwikkelingen op komst.’

Maaike komt uit de culturele sector; haar basis ligt in de muziek. ‘Ik heb na mijn studie psychologie een opleiding gevolgd aan het conservatorium. Tijdens mijn studies werkte ik voornamelijk bij commerciële bedrijven, maar mijn ambitie was altijd om mijn zakelijke kennis daar toe te passen waar mijn basis ligt: de culturele sector. Ik heb al snel de volledige overstap gemaakt en me daarbij voornamelijk gericht op het werk achter de schermen op het organisatorische vlak. Voor kunstvakdocenten is het belangrijk dat zaken goed geregeld zijn.’ Bij haar laatste werkgever, een cultureel centrum in Alphen a.d. Rijn, was Maaike verantwoordelijk voor de vrijetijdsinvulling.

Het leuke van het Centrum voor de Kunsten vindt Maaike dat hier alles onder één dak zit, of het nu gaat om toneelspelen, muziekles, dans of beeldende kunst. ‘De uitdaging waar ik nu mee te maken krijg, is het toekomstbestendig maken van het CVDKS’, geeft Maaike aan. ‘Markt en maatschappij veranderen, dus je moet met je activiteitenaanbod inspelen op de wensen van de gebruikers. Welke activiteiten zoeken de mensen, maar ook hoe sluit je met je activiteiten aan op wat de kinderen op school leren? We hebben de binnenschoolse cultuureducatie, waarbij docenten van ons op bezoek gaan op scholen, maar met ons nieuwe project CMK (Cultuur Met Kwaliteit) helpen we basisschooldocenten om zelf les te geven op het gebied van kunst en cultuur. Ongeacht welke vorm.’

Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. ‘We moeten ons ervan bewust worden dat kunst en cultuur essentieel zijn voor het welzijn van mensen en voor een goed functionerende samenleving. Het begint op school, maar gaat door tot op oudere leeftijd. Wat Maaike betreft wordt het Centrum voor de Kunsten een lokaal cultuurhuis. ‘Om lokaal talent de ruimte te geven en te laten zien wat ze in huis hebben, willen we graag een poppodium met oefenruimtes realiseren.’ De bestaande activiteiten zullen zo lang er vraag naar is niet vervallen, maar juist verder uitgebreid worden. Daarnaast luistert Maaike naar wat de mensen willen en probeert ze die zaken onder te brengen bij het CVDKS. ‘Er moet één plek zijn in de gemeente waar je terecht kunt als je iets wilt doen op het gebied van kunst en cultuur.’

Kunst en cultuur zijn van wezenlijk belang voor een goed functionerende samenleving. ‘In deze tijd van grote veranderingen staan we voor de uitdaging om de positie van cultuur niet te laten verzwakken, maar juist te versterken. Hiervoor is een sterke en diverse culturele sector nodig. Ik wil op zoek gaan naar kansen en naar nieuwe manieren om kunst en publiek met elkaar te verbinden’, zegt ze tot besluit.

Uit de krant