Archieffoto René Bakker
Archieffoto René Bakker Foto: Rene Bakker

Iets meer parkeerders in Nissewaard

Gemeente 107 keer gelezen

Jaarlijks wordt een parkeeroverzicht gemaakt dat laat zien hoeveel mensen in de parkeergarages parkeren, buiten op straat parkeren en wat de inkomsten daaruit zijn. Voor 2016 zijn de parkeercijfers nu bekend.

De gemeente ontving in 2016 totaal  € 2.674.224  aan inkomsten uit het parkeren. Dit bedrag is samengesteld  uit opbrengsten uit het parkeren in de parkeergarages, de abonnementen, het buiten op straat parkeren en de naheffingen. Ten opzichte van 2015 is hier een stijging van € 126.879 aan inkomsten. Naast dat er inkomsten zijn uit het parkeren, zijn er uiteraard ook veel uitgaven. Personeelskosten, onderhoudskosten en afschrijvingen. Als alles met elkaar verrekend is, blijft een bedrag over van  € 350.919. Dit bedrag is positief omdat er minder personeelslasten waren en de onderhoudskosten lager uitvielen dan begroot. Op enkel de parkeerinkomsten was er een tekort van € 39.816 ten opzichte van de begroting.

Aantallen
In het hele gebied is een toename van 0,8 % in het aantal parkeerders van 1.299.704 in 2015 naar 1.310.540 in 2016. In 2013 en 2014 was dit aantal respectievelijk 1.208.489 en 1.199.915.

In de parkeergarages is een kleine daling te zien van 2,7 % ten opzichte van 2015. De reden hiervoor is duidelijk terug te voeren naar de sluiting door de renovatie van de Stadhuisgarage in juni, juli en augustus. In december is een duidelijke piek te zien van het aantal parkeerders. Ten opzichte van 2015 jaar was er een toename van 8,5 %. Voor het eerst kwam hier het aantal per maand boven de 100.000 uit, namelijk 105.462. De reden voor deze toename is waarschijnlijk de gehouden kerstmarkt in het centrum en het toenemende vertrouwen in de economie.

Uit de krant