Afbeelding
Afb. ruimtelijkeplannen.nl

Inzage voorontwerpbestemmingsplan “Gemeenlandsedijk Noord te Abbenbroek”

Gemeente 985 keer gelezen

Aan de Gemeenlandsedijk Noord te Abbenbroek ligt een in onbruik geraakt voormalig bedrijventerrein. De initiatiefnemer is voornemens het gebied te transformeren tot een woonwijk met ruimte voor 46 nieuwe woningen. De nu geldende beheersverordening laat de bouw van deze woningen niet toe. Om het project mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, dat het bouwen van de nieuwe woningen mogelijk maakt.

Plangebied
Het plangebied is gelegen tussen de Gemeenlandsedijk Noord en de Rondweg te Abbenbroek.

Planfase
Voorontwerp

Plannummer
NL.IMRO.1930.BPGemlandsedijkND-1001

Inzage
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt  tot en met 13 jul 2023 een inspraakreactie indienen.

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:
ruimtelijkeplannen@nissewaard.nl , ter attentie van het team Ruimtelijk Inrichting of fysiek naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard
T.a.v. team Ruimtelijke Inrichting
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse.

Het indienen van een mondelinge inspraakreactie is ook mogelijk hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van het team Ruimtelijke Inrichting, vakgroep Ruimtelijke Ordening.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het voorontwerpbestemmingsplan dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke Inrichting (vakgroep Ruimtelijke Ordening) via telefoonnummer 14 0181.


Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant