Afbeelding
Afb. ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerp bestemmingsplan Toldam 5, Heenvliet en ontwerpbesluit (stap 3) Interimwet Stad en Milieubenadering ter inzage

Gemeente 1.345 keer gelezen

Op het perceel Toldam 5 te Heenvliet is de bouw van 10 woningen gepland op de plaats van het huidige boodschappencentrum en de naastgelegen dierenweide. Om dit plan mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Plangebied
Het plangebied ligt aan de Toldam 5 in Heenvliet.

Planfase
Ontwerp.

Plannummer
NL.IMRO.1930.BPToldam5HNV-2001

Besluit (Stap 3) Interimwet Stad- en Milieubenadering
Het plangebied is gelegen binnen de geluidzone van het industrieterrein Botlek Pernis. Bij de woningen wordt de maximale hogere waarde van 55 dB(A) overschreden. De geluidbelasting voor deze woningen bedraagt maximaal 57 dB(A). Om te kunnen afwijken van de milieukwaliteitsnormen moeten op grond van de Interimwet drie stappen worden doorlopen waarbij de eerste en tweede stap concreet geen oplossing biedt in deze situatie, waardoor een zogenaamd stap 3-besluit noodzakelijk is om af te wijken van de wettelijke grenswaarde. Dit is mogelijk terwijl sprake blijft van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. De rapportage stap 3-besluit en het besluit zelf zijn als bijlagen van de toelichting in het bestemmingsplan opgenomen (bijlagen 10 en 11).

Inzage
U kunt het bestemmingsplan tot en met 5 september 2022 inzien:

op www.ruimtelijkeplannen.nl;

op afspraak in het stadhuis, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse.

Reacties
U kunt tot en met 5 september 2022 een zienswijze indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:

Gemeente Nissewaard
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken bij het team Ruimtelijke Inrichting.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het bestemmingsplan of wilt u een afspraak maken? Bel dan naar telefoonnummer: 14 0181 of stuur een e-mail naar ruimtelijkeplannen@nissewaard.nl.

Uit de krant

Uit de krant