GN columnist Alfred Blokhuizen kreeg bij een Woo-verzoek te maken met vele zwartgelakte pagina's wat hem inspireerde hier een column over te schrijven.
GN columnist Alfred Blokhuizen kreeg bij een Woo-verzoek te maken met vele zwartgelakte pagina's wat hem inspireerde hier een column over te schrijven.

Woo-verzoek kan in Nissewaard niet via e-mail worden ingediend

Algemeen 676 keer gelezen

Iedereen heeft recht op informatie over wat de overheid doet, hoe ze dat doet en waarom. Overheidsorganisaties moeten die informatie uit zichzelf geven, of als iemand daarom vraagt. De informatie wordt dan openbaar. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). 

De wet stelt geen vormvereisten aan het indienen van een Woo-verzoek. Van telefoon tot fax, van e-mail tot sms of Whatsapp, met ieder denkbaar communicatiemiddel kan een Woo-verzoek worden gedaan. Althans dat staat in de Rijksbrede instructie, maar de gemeente Nissewaard wijkt van die instructie af en neemt een per e-mail ontvangen Woo-verzoek niet in behandeling. Een medewerker van de juridische afdeling heeft een indiener van een Woo-verzoek laten weten dat het college een verzoek via e-mail expliciet heeft uitgesloten. Een Woo-verzoek kan in Nissewaard alleen via de post of digitaal via een webformulier worden ingediend. De fractie van het CDA heeft het college gevraagd waarom zij afwijkt van de Rijksbrede instructie en wat er nodig is om een verzoek via e-mail wel mogelijk te maken.

Op de website van o.a. de gemeente Hoeksche Waard en de provincie Zuid-Holland kunnen geïnteresseerden informatie vinden over onderwerpen waarover een Woo-verzoek is gedaan. Op de site van de gemeente Nissewaard staat die info niet. Het CDA wil weten waarom het college deze mogelijkheid niet gebruikt en of de informatie ook gepubliceerd kan worden.

De fractie wil daarnaast ook weten hoeveel Woo-verzoeken er sinds de invoering van de Woo op 1 mei 2022 zijn ontvangen, over welke onderwerpen er informatie is aangevraagd en of er verzoeken zijn geweigerd. Ook vraagt het CDA naar de tijd die de gemeente kwijt is aan het behandelen van de Woo-verzoeken en of de termijnen gehaald worden. De Wet Open Overheid stelt scherpe termijnen waarbinnen informatie moet worden verstrekt. Veel gemeenten hebben moeite om de informatie binnen die termijnen beschikbaar te stellen. Ook in Nissewaard wordt regelmatig de termijn overschreden, met als gevolg dat de indiener van het verzoek zich tot de bestuursrechter wendt.

Niet alle informatie kan openbaar gemaakt worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan weggelakt. Op eerdere vragen van het CDA liet wethouder Hottentot weten dat bij de gemeente Nissewaard altijd een medewerker meekijkt bij het anonimiseren van teksten. Het CDA wil weten of het anonimiseren in Nissewaard op een vergelijkbare manier gebeurt als bij de provincie, die gebruik maakt van specifieke software en of de werkwijze kan voorkomen dat pagina’s vrijwel geheel zwart gelakt zijn.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant