Afbeelding
Foto: pixabay.com

Beperking bezoek stadswerf kan leiden tot meer dumpingen

do 31 okt 2019, 16:39 Algemeen

Als er geen maatregelen genomen worden, gaat de burger € 60,00 per jaar extra betalen aan afvalstoffenheffing. Zuur omdat er juist ingezet is op het milieubewust maken van de inwoners om de afvalstoffenheffing te laten dalen.

Het college heeft de raad een drietal scenario's voorgelegd, Niets doen, maximaal twaalf bezoeken of acht bezoeken met de mogelijkheid om vier bezoeken bij te kopen.

De meerderheid van de raad kiest voor optie drie, wat inhoudt dat er slechts acht bezoeken per jaar afgelegd kunnen worden aan de Stadswerf, zonder extra kosten. Voor € 10,00 per keer kunnen er maximaal vier bezoeken bijgekocht worden. Slechts een kleine groep inwoners komt niet uit met het aantal toegestane bezoeken; 85% heeft genoeg aan acht bezoeken.

Door de inzet van het mobiele milieustation dat tweewekelijks in een wijk of dorp staat, kunnen inwoners kleine materialen makkelijk kwijt en is een bezoek aan de stadswerf niet nodig. Ook komen er op hotspots extra glascontainers en kledingcontainers.

Er mag slechts één kuub afval per keer afgeleverd worden. Indien er meer afgeleverd wordt, wordt er een extra bezoek afgeschreven. Bouw- en sloopafval en grond kunnen niet langer afgeleverd worden. Voor dit soort afval dient men een container te huren. Enkel als de bewoner thuis in staat is om het afval op de juiste manier te scheiden, dan mag bouw- en sloopafval wel ingeleverd worden. Nissewaard Lokaal dringt er bij het college op aan om hierover duidelijk naar de inwoner te communiceren om dumpingen te voorkomen. Ook bij LOB bestaat de angst dat de afvaldumpingen in het buitengebied zullen toenemen.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar het sluiten van de stadswerf op de minst bezochte dag. Uit de cijfers blijkt wel dat de zondag, de dag dat de stadswerf slechts vier uur open is, druk bezocht wordt. De woensdag en donderdag blijken dagen te zijn die minder bezocht worden. Een alternatief is om de openingstijden te verkorten.

Door het instellen van deze maatregelen, bespaart de gemeente ruim 1,2 miljoen euro. Hierdoor stijgt de afvalstoffenheffing met slechts € 10,00.

Om de hoeveelheid restafval te verminderen, wordt er gekeken naar een mogelijkheid om ook bij de hoogbouw een systeem te ontwikkelen voor de inzameling van GFE (groente, fruit en etensresten). Samen met de afdeling WMO wordt nagedacht over een maandelijkse seniorenroute, waarbij afval opgehaald wordt en er wordt onderzocht hoe de hoeveelheid afgekeurd PMD verminderd kan worden. Wethouder Mijnans heeft aangegeven dat misschien Voorne-Putten Werkt ingezet kan worden om op een locatie binnen de gemeente de vervuilde PMD uit te zoeken om zo de afvalstroom richting de verbrandingsoven te verkleinen.

In december worden de belasting- en legesverordeningen vastgesteld. Dan besluit de gemeenteraad ook definitief welke maatregelen er genomen worden.

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl

Uit de krant