Afbeelding
Archieffoto.

Verzoek tot meer onderzoek naar Nederlandse geluidnorm windturbines

Actueel 1.413 keer gelezen

In april is er door de voltallige Raad van de gemeente Hoeksche Waard unaniem een motie aangenomen tot een verzoek naar meer onderzoek naar de Nederlandse geluidsnorm voor windturbines en de effecten op de gezondheid en welbevinden van omwonenden van windturbineparken.

Inmiddels heeft de gemeente Hoeksche Waard de motie ten uitvoer gebracht en aan alle 335 gemeenten in Nederland de motie kenbaar gemaakt met een link naar het volledige verzoek, opgesteld door dorpsvereniging Filopopers en haar leden (omwonenden van windpark Spui, Nieuw-Beijerland/Piershil/Simonshaven) verenigd in de Compensatie Plan Groep (CPG). Aan alle Nederlandse gemeenten dus, dat zijn 8863 raadsleden en hun politieke achterban. Er is dus geen enkel raadslid in Nederland meer die kan zeggen, niet op de hoogte te zijn van de ernstige geluidshinder gevolgen voor omwonenden, indien windturbineparken te dicht op woonkernen gebouwd (gaan) worden.

Daarnaast heeft de dorpsvereniging alle raadsleden in de gelegenheid gesteld het verzoek te steunen, middels het sturen van een verzoek aan de Rijksoverheid om meer onderzoek. Dit om te komen tot een aanpassing van de Nederlandse geluidsnorm (41/47 Lden artikel 3.14a Activiteitenbesluit) voor windturbines, die het nu nog mogelijk maakt om enorme industriële windturbines op minimaal 400 meter van de woningen te plaatsen.

Eén van de geluidsdeskundige die de CPG in haar verzoek aanhaalde om zitting te nemen in zo'n onafhankelijk nationaal onderzoek panel is Dr. Ir. J.A.P.M. de Laat – audioloog/klinisch fysicus die in het Leidsch Dagblad van 4 mei 2019 ferme uitspraken deed over de afstandscriterium van windturbines, hij zei: 'Het probleem is dat er nog nauwelijks onderzoek naar de effecten van die joekels is gedaan. Ik krijg er steeds meer vragen over van omwonenden en andere belanghebbenden. Volgende week sta ik bij de Raad van State als deskundige, de actiegroep van omwonenden heeft me daarvoor gevraagd, omdat ze molens van meer dan 200 meter hoogte willen neerzetten. De vraag aan mij is: zou u kunnen beoordelen in hoeverre die molens laagfrequent geluid opleveren? Mijn conclusie is: vlakbij een windturbine van een meter of 200, produceert die meer dan 110 decibel. Het infrageluid draagt zo'n twee kilometer ver en op die afstand bedraagt het 35 decibel. De Nederlandse wetgeving is nog niet op hele grote windturbines ingesteld. Daar staat in dat geluid 's nachts niet harder mag zijn dan 45 decibel. Mijn conclusie: men kan beter genoegen nemen met molens met een ashoogte van maximaal 50 meter, maar dan nog is het bereik waarop lage tonen geen hinder meer opleveren, zo'n 500 meter.'

Feit is in ieder geval dat in de geluidnorm voor windturbines, die in 2010 is vastgesteld door de overheid, geen rekening wordt gehouden met de effecten van het langdurig blootstellen van omwonenden aan laagfrequent geluidsgolven. Het is dus van belang dat dit hoger op de politieke agenda komt. Er wordt momenteel met man en macht gewerkt aan het klimaatakkoord en zonder tegengeluid zal men onverminderd hard doorzetten met het inpasbaar maken van nog meer mega windturbineparken op land. Om windparken rendabel te houden zijn exploitanten steeds op zoek naar meer opbrengst welke vaak gehaald wordt uit het plaatsen van steeds groter wordende industriële windturbines. Hierbij wordt steeds gezocht naar de grenzen van de door de overheid verstrekte omgevingsvergunningen met ernstige hinder tot gevolg voor de omwonenden. Omdat de Nederlandse geluidsnorm een rekennorm is, gebaseerd op een jaargemiddelde, is overschrijding van de norm door een burger niet aan te tonen. 'Pogingen daartoe zullen onherroepelijk leiden tot langlopende procedures. Daar moeten we vanaf hier in Nederland. Zo ga je niet met elkaar om. Daarnaast wie wil er nu in een land wonen wat volgeplempt staat met windturbines? Je kunt er dus echt ziek van worden! Wij weten hier inmiddels wel beter, dit gun je niemand. De norm moet dus om! Zodat dit nooit maar dan ook nooit meer kan gebeuren, hier niet, nergens niet. Dit moet stoppen!', zo geeft Mark Speldenbrink, woordvoerder van de CPG aan.

Zoals gezegd, ligt het verzoek tot meer onderzoek bij elke Nederlandse gemeente ter inzage. In juni zal het bij de meeste gemeente zichtbaar zijn via hun websites en kijk dan bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering. De commissie Leefomgeving buigt zich komende week over de kwestie. Als u straks niet de volgende omwonende wil zijn die te dicht op een mega windturbine komt te wonen, spreek uw volksvertegenwoordigers dan aan op dit verzoek en zorg dat ook zij een verzoek richten aan het Rijk. Uw volksvertegenwoordigers zijn immers de bewakers van het voorzorgsprincipe! Mocht u uw steun willen betuigen voor dit burgerinitiatief dan kunt u dit kenbaar maken via www.filopopers.nl/burgerinitiatief.

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant