Er stonden diverse informatieborden, maar de aanwezigen hadden liever een presentatie gehad die de plannen duidelijk maakte.
Er stonden diverse informatieborden, maar de aanwezigen hadden liever een presentatie gehad die de plannen duidelijk maakte. Foto: Madeleine de Haas

Massaal nee tegen waterstoffabriek

Algemeen 2.357 keer gelezen

Spijkenisse - Vanavond vond in het Carlton Hotel een inloopbijeenkomst plaats over de zoektocht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar locaties waar de leidingen vanaf de windparken op zee aan land moeten komen en plekken waar elektrolysers (waterstoffabrieken) gebouwd kunnen worden.

Het gaat om 29 GWatt windenergie die tussen 2031 en 2040 geproduceerd moet worden. Dat zijn 29 miljoen huishoudens, zo vertelde een vertegenwoordiger van de Gasunie, om zichtbaar te maken waar het om gaat. Rond 2050 moet nog eens 20 GWatt windenergie geproduceerd worden.  Een stroomkabel kan 2 GWatt transporteren, een waterstofkabel 10 GWatt dus er wordt in het onderzoek ook gekeken of het mogelijk is om stroomkabels te vervangen door waterstofkabels. De waterstof zal ook voornamelijk gebruikt worden door de zware industrie.

Omdat het transformatorstation in Simonshaven een 380 kV station is, is het in beeld om hier kabels naartoe aan te leggen. Wat dan ook van belang is, is een convertorstation waar de gelijkstroom vanaf de windmolens omgezet kan worden in wisselstroom.  

Veel inwoners bezochten de bijeenkomst maar bleken een andere verwachting te hebben. In plaats van een presentatie, stonden er diverse informatieborden waar vertegenwoordigers van de betrokken partijen uitleg gaven over de plannen. Carlos Pinto, een bewoner van Spijkenisse, vroeg de aandacht van de aanwezigen om aan te geven dat hij het éénrichtingsverkeer vond. Hij gaf aan dat hij verwacht had om een presentatie te krijgen over de plannen. ‘Het is net een reclame show, alles staat al vast’, gaf één van de aanwezige bewoners aan. 

Naar aanleiding van de opmerking van de heer Pinto besloot projectleider Eward Heymans om in het kort voor iedereen uit te leggen wat de bedoeling van de avond was. ‘We zijn op zoek naar plekken waar we de windenergie van de windturbines op zee aan land kunnen brengen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar waar de kabels de kust kunnen passeren, maar ook naar gebieden waar er behoefte is aan elektriciteit. Elektriciteit die van zee komt is gelijkstroom. Die gelijkstroom moeten we op het land koppelen aan een hoogspanningsstation en daarvoor hebben we een omvormer nodig. Voor een dergelijk convertorstation hebben we 5,5 ha nodig en daarom kijken we in de omgeving van een hoogspanningsstation of er ruimte is om zo’n convertor te plaatsen. We kijken niet alleen naar ruimte, maar ook naar de technische mogelijkheden en wat de effecten zijn op de omgeving.’

Er wordt niet alleen gekeken naar elektriciteit maar ook naar waterstofproductie. ‘We kijken in het onderzoek ook naar de mogelijkheid van een elektrolyser. De zoektocht beslaat een straal van 6 km om het transformatorstation.’ Veel aanwezige bewoners willen geen elektrolyser in de polder hebben, hun voorkeur gaat uit naar de Maasvlakte. Heymans gaf aan dat het Havenbedrijf evenmin over veel ruimte beschikt omdat er al diverse terreinen zijn uitgegeven. 

Een van de aanwezigen hield Heymans voor dat het niet om groene stroom gaat omdat bij het produceren van de windmolens fossiele brandstoffen worden gebruikt. ‘Het is een krankzinnig idee vanuit de Europese Unie die er van uit gaat dat CO2 een gevaarlijke stof is.’

Tot 4 april kan er een zienswijze ingediend worden. Voor veel aanwezigen reden om te klagen over het gebruik aan communicatie voorafgaand aan de bijeenkomst. ‘Het is de zoveelste keer dat inwoners over de zeik gaan omdat er niet gecommuniceerd wordt’, vertolkte een aanwezige inwoner de gevoelens van velen. Wethouder Hottentot legde uit dat de gemeente in deze kwestie geen partij is. Het is een project van het ministerie en dat had aangegeven dat mensen inspraak kregen. ‘Het gaat om om een verkenning en bent u het er niet mee eens, dan kunt u dat via een zienswijze aangeven.’ De gemeente zelf zal ook een zienswijze indienen, samen met de gemeenten Hoeksche Waard en Voorne aan Zee; de gemeenten zien de elektrolyser het liefst op de Maasvlakte zodat het polderlandschap niet aangetast wordt. Een zienswijze indienen kan via digitaal formulier

Carlo Pinto en projectleider Eward Heymans
Het gebied waarin gezocht wordt naar een locatie voor de elektrolyser.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant