In 2023 ging de kering voor het eerst automatisch dicht vanwege hoog water in combinatie met storm.
In 2023 ging de kering voor het eerst automatisch dicht vanwege hoog water in combinatie met storm. foto: Madeleine de Haas

De strijd tegen het water: de Maeslantkering

Algemeen 476 keer gelezen

Hoog water, overstromingen. Het is niet iets van de laatste jaren. Wie in de geschiedenis van Nederland duikt, ontdekt dat ons land altijd een strijd heeft gevoerd tegen het water.

Met de ingebruikstelling van de Oosterscheldekering in 1986 werd het oorspronkelijke Deltaplan afgesloten. Zoveel mogelijk zeearmen in Zuidwest-Nederland waren afgesloten. De Westerschelde en de Nieuwe Waterweg bleven open voor de scheepvaart naar Antwerpen en Rotterdam. Het omringende land moest echter ook beschermd worden tegen overstroming en daarom werd begonnen met dijkverzwaring. Dijken werden opgehoogd wat vaak de sloop van historische dijkhuisjes tot gevolg had. Dijkverzwaring kost veel geld, zeker als blijkt dat in de toekomst de dijken nogmaals opgehoogd moeten worden omdat het waterpeil blijft stijgen.

Maeslantkering
In 1987 schreef het ministerie van Verkeer en Waterstaat een prijsvraag uit voor de bouw van een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Daarbij werden wel een aantal eisen gesteld. De kering mocht de beroepsscheepvaart niet hinderen en verhoging van de dijken in en rond Rotterdam zou overbodig worden. In 1991 werd begonnen met de bouw van een beweegbare stormvloedkering, bestaande uit twee gebogen, naar de zijkanten te openen, afzinkbare deuren. Bij normaal weer zijn de deuren geparkeerd in dokken in de oevers en laten ze de zeeschepen ongehinderd passeren. Bij stormvloed sluiten ze in één keer de 360 meter brede Nieuwe Waterweg af.
De kering is zo gebouwd dat hij alleen gesloten hoeft te worden bij zeer hoge waterstand, wat gemiddeld één tot tweemaal in de tien jaar voorkomt. Daarbij wordt uitgegaan van een waterstand van drie meter boven NAP. De verwachting is echter wel dat er deze eeuw vanwege de stijging van de zeespiegel vaker een beroep op de kering gedaan moet worden en dat de kering dan eenmaal in de vijf jaar dicht moet gaan. De imposante constructie is in staat om bij dreigende overstroming de waterstand in Rotterdam met 1,6 meter te verlagen en die van Dordrecht met 0,6 meter.

Functioneringssluiting
Om te zorgen dat de kering in geval van hoog water goed functioneert, wordt jaarlijks vlak voor de start van het stormseizoen een testsluiting uitgevoerd. Vanaf het moment dat de sluiting gestart is, duurt het een half uur voor de deuren elkaar genaderd zijn en 2,5 uur voordat de deuren de waterweg volledig afsluiten.

Automatische sluiting
Op 21 december vorig jaar ging de kering voor het eerst sinds de oplevering automatisch dicht. Dit vanwege het hoge water in combinatie met storm Pia.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant