Afbeelding
Foto: pixabay.com

Open brief van comité ‘Herdenk nazi’s niet’ aan college, raad en veteranen

Algemeen 414 keer gelezen

Het comité ‘Herdenk nazi’s niet’ heeft een open brief gestuurd aan het college en de raad van Nissewaard en de veteranen in onze gemeente. De brief is geschreven naar aanleiding van een voorstel om een anjerpark aan te leggen.

Hieronder staat de integrale tekst van de brief:

Geachte Burgemeester Van Oosten, Wethouders, Raadsleden van Nissewaard, en veteranen,

Vandaag bereikte ons het bericht dat een burger een voorstel heeft gestuurd aan uw gemeente om een anjerperk aan te leggen, zoals te doen gebruikelijk ter ere van de veteranen. Dit is een idee dat ontwikkeld is door de veteranenorganisaties. Hieronder vindt u onze ernstige bezwaren daartegen, omdat de perken gekoppeld zijn aan prins Bernhard, die vier jaar lid van Hitlers nazipartij was (1933-37), en die na de oorlog in allerlei schandalen verzeild raakte en buitengewoon corrupt bleek.

Het is wellicht een gunstig voorteken dat uw burgemeester op 25 juni - dit jaar de veteranendag - jarig is (vast gefeliciteerd)... Hij was in de Kamer ook woordvoerder justitie en koninklijk huis - dus weet hij van Bernhards geschiedenis. Het stemt ons hoopvol dat er in oktober in uw gemeente een standbeeld komt ter herdenking van de vermoorde Joodse familie Levie uit uw gemeente. Het is lofwaardig dat de BM voorzitter van het com. van aanbeveling daarvan.https://www.voorne-putten.nl/nieuws/algemeen/151427/maak-max-mogelijk-laat-levie-leven

Herdenken in Nederland dient zich volgens het Nat. Com. 4 en 5 mei te concentreren op de slachtoffers.

Diep, diep treurig dat goedwillende en vaak beschadigde veteranen door hun organisaties bedrogen worden. Want bedrog is het: anjerperken aanleggen, en 29 juni (dit jaar 25ste) tot nationale veteranendag uitroepen (kosten viering Malieveld: € 2,7 miljoen).

Naar wie verwijzen die twee zaken, witte anjers en 29 juni? Naar prins Bernhard, een voormalig lid van de nazipartij, een ex-nazi dus (NSDAP Mitgliedsnummer 2.583.009, 1933-1937). Híj droeg altijd witte anjers en de 29ste is zíjn verjaardag. Bovendien was hij ook nog lid van de Reiter SS en de SA. Het lijkt me dat veteranen veel beter verdienen...

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_zur_Lippe-Biesterfeld#Mitgliedschaft_in_NSDAP_und_Reiter-SS

De sites van de veteranen noemen hem met name als voorbeeld. 

https://www.veteranendag.nl/de-witte-anjer/

Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij nooit enig militair feit van belang verricht. Erger nog: hij heeft ook nooit zijn stem verheven tegen de Jodenvervolging of de Holocaust/Shoah. Laat staan een vinger uitgestoken om Joden - of andere minderheden - van de holocaust te redden. Hij wist er als Duitser en ex-nazi meer van dan menig Nederlands minister of echte verzetsman - maar hij zweeg, en deed niets.

Na de oorlog heeft hij ook nog de staat en ons Nederlandse burgers opgelicht voor miljoenen - veel meer dan Sywert van Lienden en zijn vuige vrienden. Tijdens deze Lockheed-affaire kreeg Bernhard smeergeld voor invloed op regeringen bij de aankoop van vliegtuigen. Hetzelfde deed hij ook nog voor Northrop. Hij stak ook geld in een illegale militie voor het WWF-WNF die ivoorstropers moest aanpakken - die echter zelf in ivoor gingen handelen. Hij had ook lak aan huwelijkstrouw - kortweg een nare opportunist.

Let wel: Bernhard heeft nooit en te nimmer excuus aangeboden voor zijn stuitende nazilidmaatschappen en zijn zwijgen. Er moet wel bij vermeld worden dat hij nazilid was ver voordat de Jodenvervolgingen en de holocaust oftewel shoah in nazi-Duitsland begonnen. Tijdens de feesten bij zijn huwelijk met Juliana in jan. 1937 waren wel nazi’s uit Duitsland aanwezig die de Hitlergroet brachten en werd het nazivolkslied gespeeld. Bernhard zweeg ook toen...

Intussen zijn er helaas ongeveer 100 anjerperken, ook in Amsterdam, Amstelveen en zelfs sinds kort bij het Vredespaleis.

Naar dat eerbiedwaardige voorbeeld verwijzen dus de anjerperken en de datum van 29 (of eind) juni. Straks gaan daar nog onwetende schoolkinderen met onwetende leraren naartoe...

Mijn vraag aan B&W en de raad is: wilt u deze informatie in uw overweging nemen? Wilt u afzien van het aanleggen van een anjerperk?
En ga in ieder geval niet meedoen op 25 juni of een andere datum aan enige vorm verering van een ex-nazi. Draag svp ook geen anjers.

U wilt toch geen nazi’s eren?

Onze acties tegen de naziherdenkingen op nazibegraafplaats Ysselsteyn Venray worden gesteund door o.m.
Opperrabbijn Binyomin Jacobs, Amsterdam 
Opperrabbijn Raphael Evers, Düsseldorf/Jerusalem 
Klarsfeld Foundation, Parijs
Kamp/museum Dachau, Dachau
Förderverein Dachau, Dachau
Ver. von Verfolgten des Nazismus-BvA, Köln
Féd. Int. des Résistants FIR, Berlijn
Simon Wiesenthal Center, Jerusalem
AFA Fryslân, Drachten
Peace SOS, Bussum

In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend,
Com. Herdenk nazi’s niet

A.E.A.J. Graaff, coörd.

Zoon van een Hilversumse veteraan, Februaristaker, nazigevangene en verzetsman, Bart Graaff, gedecoreerd met het Verzetsherdenkingkruis
Neef van een Amersfoortse verzetsman, Christiaan Graaff, die in Dachau werd vermoord
Achterneef van twee Z-Rhodesische RAF-piloten, broers, die tijdens WO-II sneuvelden, Dewhurst en Stafford Graaff, en van een Zuid-Afrikaanse luitenant, die drie jaar in nazigevangenschap doorbracht, Sir De Villiers Graaff

Uit de krant