Locatie converterstation wordt pas in 2020 bepaald | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl

Locatie converterstation wordt pas in 2020 bepaald

  •   180 keer gelezen   Actueel

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT wil een ondergrondse hoogspanningsverbinding aanleggen van het toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het vasteland.

In het windenergiegebied IJmuiden Ver, zo'n 75 kilometer ten westen van de kust van Noord-Holland, wordt een windpark gebouwd met een vermogen van circa 4 gigawatt (GW). De elektriciteit van de windturbines komt samen op twee converterstations op zee. Er worden twee ondergrondse hoogspanningsverbindingen aangelegd tussen de converterstations en het hoogspanningsnet op het vaste land. Het project 'Net op zee IJmuiden Ver Beta' gaat over het onderzoeken en besluiten over een van deze twee verbindingen: de verbinding vanuit zee naar een bestaand hoogspanningsstation op land op de Maasvlakte of bij Simonshaven. Op land is in de omgeving van het hoogspanningsstation ook een nieuw converterstation nodig. De windenergie wordt namelijk als gelijkstroom vanaf zee naar land gebracht. Het landelijke hoogspanningsnet functioneert echter op wisselstroom. Het converterstation zet de gelijkstroom om in wisselstroom. Dit converterstation is onderdeel van het project.

Nog geen keuze gemaakt
Tijdens de inloopavond in Zuidland werd informatie gegeven over het project en de procedure. Er komen op het vasteland twee aansluitingen. Een komt bij de Maasvlakte of bij Simonshaven/Biert boven de grond, de ander bij Borssele, Geertruidenberg of Rilland. Er staat nog niets vast over de locatie. De inloopavond was enkel bedoeld om uitleg te geven over het project en de mogelijkheden in beeld te brengen. Input van omwonenden en andere betrokkenen wordt meegenomen in de onderzoeken die nog gedaan moeten worden.

Inspraak
Na de zomer verschijnt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD staat welke tracéopties voor de verbinding van zee naar het hoogspanningsstation op land worden onderzocht en welke mogelijke locaties voor het converterstation worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. De NRD komt voor een ieder ter inzage te liggen.

Converterstation
Het converterstation beslaat 5,5 ha en kan maximaal 25 meter hoog zijn. LOB is geschrokken van die grootte en heeft wethouder Bal gevraagd om alles op alles te zetten om de bouw plaats te laten vinden op de Maasvlakte. Die locatie heeft bij meerdere partijen de voorkeur vanwege de kortere afstand vanaf de windmolens. Pas in 2020, als alle onderzoeken op het gebied van ecologie, waterhuishouding, ruimtelijk gebruik etc. zijn uitgevoerd wordt er een keuze gemaakt. Vervolgens volgen er nog allerlei procedures voor alles in 2029 in gebruik genomen kan worden.

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>