Afbeelding

Verenigingen 45 keer gelezen

Ondernemers- vereniging Nissewaard

Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering van de Ondernemersvereniging Bernisse op 5 maart stond slechts één onderwerp op de agenda. Een belangrijk onderwerp, aangezien maar liefst 51 leden de vergadering bezochten. Eigenlijk ets te veel voor de beschikbare locatie in Simonshaven, die op 5 maart jl werd gehouden, werd slechts één onderwerp behandeld.

Nieuwe naam
Omdat sinds 1 januari de gemeente Bernisse is opgegaan in de nieuwe gemeente Nissewaard, vond het bestuur van de Ondernemersvereniging Bernisse dat ook de naam van de vereniging gewijzigd moest worden. De enthousiaste voorzitter Ad Bevaart legde de aanwezige leden uit dat het bestuur had gekozen voor de naam Ondernemersvereniging Nissewaard en legde dit voorstel voor aan de aanwezige leden. Na enige discussie of nu toch wel afscheid genomen moest worden van de naam Bernisse, bracht de voorzitter het bestuursvoorstel in stemming. Met slechts één stem tegen werd het bestuursvoorstel met groot enthousiasme aanvaard en ontstond de nieuwe naam Ondernemersvereniging Nissewaard. De nieuwe ondernemersvereniging kan met 159 leden gerekend worden tot de grootste ondernemersorganisatie van Nissewaard. en is waarschijnlijk ook de grootste ondernemersvereniging van Voorne-Putten Rozenburg.

Uit de krant