[Begroting] Spreektekst PvdA | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Door de PvdA wordt aandacht gevraagd voor de AED's in Nissewaard.
Door de PvdA wordt aandacht gevraagd voor de AED's in Nissewaard. (Foto: stock)
Begroting

Spreektekst PvdA

  •   48 keer gelezen   Politiek

Woensdagavond heeft de gemeenteraad de begroting aangenomen. Iedere fractie had daarbij de nodige aandachtspunten die ze onder de aandacht van college en collega-raadsleden wilde brengen. Omdat de papieren editie van Groot Nissewaard onvoldoende ruimte biedt om deze aandachtspunten mee te nemen, zetten we de spreekteksten (voor zover beschikbaar) online.

Hieronder de inbreng van de PvdA:

Voorzitter,

Deze voorliggende begroting is een uitwerking van het coalitie programma Samen voor elkaar.

Waarin gelukkig aandacht is voor onderwijs, wonen, zorg voor elkaar, eenzaamheid, spoedzorg, AED's en armoede: laten dat nou net de belangrijke punten voor de PvdA zijn. Maar een gemeente besturen vraagt om meer dan oog hebben voor je eigen speerpunten: Nissewaard besturen doen we samen en met elkaar en daarom is het geheel van deze programma begroting belangrijk, alle 200 pagina's dus.

Hierin staat het hele financiële plaatje van Nissewaard. Inkomsten van rijk en de gemeentebelasting en uitgaven; de rol die de circulaires van het ministerie spelen, de grondexploitatie, rente en leningen.

Er is een financieel overschot van 0,5 miljoen: mooi dat er een positief resultaat is. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende, de precariobaten die in de AR gestort worden, en de verwachte opbrengst van de Eneco aandelen; dit alles biedt een stabielere financiële positie van Nissewaard voor 2019 en de volgende jaren.

Maar financiële zekerheid is nooit een zekerheid voor lang: steeds weer zijn er aanpassingen nodig door mee en tegenvallers. Opletten en zo nodig bijstellen dus.

Wat gaan we allemaal doen met al het geld wat jaarlijks omgaat in de gemeente Nissewaard? Natuurlijk zorgen voor onze inwoners, zodat ze goed wonen in Nissewaard. In een fijne en veilige omgeving waar iedereen mee mag doen en voor degene die dat nodig heeft hulp is.

Belangrijk allereerst is dat de werkgroepen bereikbaarheid en spoedzorg, die genoemd worden in de programma begroting, aan de slag kunnen; bereikbaarheid en spoedzorg zijn de hot items van Nissewaard en voor iedereen van levensbelang.

Andere onderwerpen die PvdA wil benoemen bij deze begroting zijn de volgende:

* We zijn blij met het vermelden van uitgangspunten om inwoners te betrekken bij beleid; om de afstand tussen inwoners en politiek te verkleinen zijn deze initiatieven e belangrijk en PvdA hoopt dat deze kunnen zorgen voor grotere betrokkenheid, vooral vanuit het stadhuis naar de bewoners toe

* AED's die 24/7 bereikbaar zijn: we kunnen als gemeente zelf het goede voorbeeld geven op het gebied van spoedzorg, door een dekkende 6 minutenzone van AED's te hebben. Goed dat deze nu in kernen en wijken geplaatst gaan worden. Speciale aandacht vragen we hierbij voor de bekendheid van de plaatsen waar deze AED's hangen: diverse apps geven nu nog een onvolledig beeld van de verschillende locaties van AED's

* Extra aandacht vragen we voor de groep kinderen in armoede. Deze specifieke groep wordt nog niet genoemd.

* Voor de problemen die minima kunnen ondervinden bij het betalen van het eigen risico in de zorg, willen we graag een onderzoek om te beoordelen of dit mede gedekt kan worden bij de collectieve ziektekostenverzekering die de gemeente aanbiedt aan deze doelgroep. Daarover dient mijn partij een motie in.

* Op het gebied van volksgezondheid vraagt PvdA Nissewaard extra aandacht voor het streven naar een rookvrije generatie. Kinderen moeten kunnen opgroeien in een gezonde, veilige en rookvrije omgeving. Zo kan Nissewaard op weg naar een rookvrije generatie. Ook over dit onderwerp dient PvdA Nissewaard een motie in

* Sinds kort is Nissewaard Regenbooggemeente; we zijn benieuwd naar de plannen en acties die hieruit gaan volgen op het gebied van emancipatie.

* PvdA is blij met de mogelijkheden die geopperd worden over het theater: zo zou de kleine zaal gebruikt kunnen gaan worden als poppodium en ook korting op kaartjes voor het theater gegeven kunnen worden aan jongeren

* Door de inzet van o.a. Onderwijs-achterstandsgelden wordt de aansluiting van onderwijs en zorg verbeterd. Belangrijk, zodat Jots en schoolmaatschappelijk werk allebei hun specifieke taak op zich kunnen nemen. We vragen nog aandacht voor de genoemde spreiding van schoolgebouwen in de gemeente: ieder kern of wijk moet een school hebben, zodat kinderen in de eigen buurt naar school kunnen.

Er staat natuurlijk nog veel meer in al die 200 pagina's. Over wonen, duurzaamheid, Thuis in de Wijk, het stadscentrum en de kernen heb ik nog niets gezegd. Maar omdat ik niet de volledige toegewezen 7 minuten wil volpraten, laat ik het voor nu hierbij.

Kijk voor het laatste politieke  nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>