[Begroting] Spreektekst VVD | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
De VVD verwees naar de parabel van de olifant.
De VVD verwees naar de parabel van de olifant. (Foto: pixabay.com)
Begroting

Spreektekst VVD

  •   85 keer gelezen   Politiek

Woensdagavond heeft de gemeenteraad de begroting aangenomen. Iedere fractie had daarbij de nodige aandachtspunten die ze onder de aandacht van college en collega-raadsleden wilde brengen. Omdat de papieren editie van Groot Nissewaard onvoldoende ruimte biedt om deze aandachtspunten mee te nemen, zetten we de spreekteksten (voor zover beschikbaar) online.

Hieronder de inbreng van de VVD:

Voorzitter,

LEF was het centrale thema in de bijdrage van de VVD-fractie bij de behandeling van de Kadernota 2019 afgelopen juli. Lef tonen in het aangaan van de uitdagingen waar Nissewaard zich voor gesteld ziet.

De VVD ziet met tevredenheid dat het college een voorstel heeft gedaan in de vorm van de begroting 2019 die die uitdagingen ook daadwerkelijk oppakt. Uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en binnen het Sociaal Domein.

Wanneer de begroting vanavond wordt vastgesteld, maakt dat de weg vrij voor het college om het komende jaar aan de slag te gaan met het verwezenlijken van de gestelde ambities.
Maakt voort beste wethouders en burgemeester. U bent nu een goed half jaar onderweg, bent ingewerkt, ingespeeld (op elkaar en op de raad), en u krijgt nu ook de ruimte van deze raad om meters te gaan maken. De externe omstandigheden zijn er ook naar: het economisch tij zit mee, de perikelen van de fusie en de grenscorrectie liggen achter ons, en op Voorne heeft men nu wel even genoeg aan én van elkaar; kortom, de blik kan voorwaarts worden gewend!

Voorzitter,

De VVD herkent zich in deze begroting. Wel een paar inhoudelijke aandachtspunten:

Eén van de grotere uitdagingen en bijbehorende ambities ligt binnen het sociaal domein.
De fractie van de VVD vindt het essentieel, om onze controlerende taak uit te kunnen oefenen en keuzes te kunnen maken, om zo te kunnen sturen op waar onze inwoners behoefte aan hebben, dat de raad in de vorm van bijvoorbeeld een halfjaarlijkse rapportage op de hoogte gehouden wordt van de inspanningen, cijfermatige resultaten en ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Deze toezegging is door het college in de raad van afgelopen juli, en in de afgelopen commissie Sociaal gedaan. Wij zullen erop toezien dat dit de komende periode ontwikkeld wordt om zo de zorg, zo dichtbij mogelijk en zo goed mogelijk aan te kunnen bieden aan onze inwoners.

Wij gaan er ook vanuit dat de ambities van het college en de raad m.b.t. het sociaal domein, meer dan nu in deze begroting, vertaald worden in de beleidsindicatoren in de volgende begroting.

Voorzitter,

Liberalen gaan uit van zelfredzaamheid. Maar dan wél onder de voorwaarde dat iedereen in staat wordt gesteld om haar of zijn eigen verantwoordelijkheid te kúnnen nemen.
Taalvaardigheid is de basis voor participatie in de samenleving, voor zelfredzaamheid en zelfsturing. De fractie van de VVD vindt het belangrijk dat laaggeletterdheid integraal opgepakt wordt door bestaand beleid en de verschillende geldstromen te bundelen en taalvaardigheid te zien als middel tot maatschappelijke participatie en niet alleen als onderwijsthema. Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar de plannen hieromtrent.

Voorzitter,

Politiek begint met idealen, met principes. Een ieder vanuit haar of zijn persoonlijke overtuiging. Maar er zijn vele manieren om naar zaken te kijken. De parabel van de olifant vertelt het treffend:

Vier blinden komen voor het eerst in aanraking met een olifant. Ze zijn nieuwsgierig en betasten ieder een deel van het reusachtige dier. De eerste blinde betast een poot en zegt 'O, ik snap het: een olifant is zoiets als een boom.' 'Nee', zegt de tweede, die een flank van het dier betast, 'een olifant is als een muur'. 'Jullie hebben het mis', zegt de derde, die aan de slurf hangt. 'Een olifant is als een slang.' 'Hoe komen jullie aan dat soort ideeën', zegt ten slotte de vierde. Hij heeft de staart vast en constateert: 'Het is toch duidelijk dat een olifant een soort touw is!'.

Omdenken kan ook binnen de politiek van grote waarde zijn. De VVD heeft op die manier naar het vraagstuk van verkeersveiligheid in woonwijken gekeken; vele inwoners die wij spreken, ergeren zich aan hardrijders in de eigen straat, met alle gevaarlijke situaties van dien. Een hardnekkig probleem. Maar omdat er niet in elke straat een flitspaal of agent kan worden neergezet, vragen wij het college door middel van een motie om te kijken naar de mogelijkheden voor de inzet van een zogenaamde snelheidsmeter-spaarpot. In plaats van bestraffing bij te hard rijden, wordt je aan de snelheid houden beloont met een financiële bijdrage voor de wijk. Een veilige omgeving in de buurt waar kinderen kunnen spelen en mensen kunnen leven is immers wat we willen. Zie voor verdere specificaties de inhoud van de motie. De motie wordt mede ingediend door de fracties van ONS, PvdA en LOB.

Voorzitter,

De VVD kijkt met vertrouwen naar de toekomst, te beginnen met 2019. Deze begroting verdient in de ogen van de VVD-fractie dan ook het predicaat van de 3 B's: een bovenste beste begroting.

Kijk voor het laatste politieke  nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>