Nissewaard heeft geen plek voor een kerncentrale maar er moet wel nagedacht worden over deze vorm van energie.
Nissewaard heeft geen plek voor een kerncentrale maar er moet wel nagedacht worden over deze vorm van energie. Foto: pixabay.com

Kernenergie kan een rol spelen in energietransitie

Politiek 668 keer gelezen

Jong Nissewaard en Nissewaard Lokaal willen dat kernenergie wordt meegenomen in de Regionale Energiestrategie (RES). 

Een motie van beide partijen om binnen de RES regio voor deze mogelijkheid te pleiten werd vorige week door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. De motie kreeg 19 stemmen voor en 14 stemmen tegen. VOOR Nissewaard, Belang van Nissewaard, PvdA, GroenLinks, CDA en Lijst Soeterboek stemden uiteindelijk tegen de motie. 

‘Jong Nissewaard is voorstander van duurzame energie’, gaf fractie Vincent Korbee aan. ‘In de RES is alleen gekeken naar zon- en wind, niet naar kernenergie. Wij zijn van mening dat ook naar die energievorm gekeken moet worden. Een moderne kerncentrale levert bijna drie keer zoveel energie op als we in onze regio moeten produceren. Daar komt bij dat kernenergie één van de meest betrouwbare, veilige en effectieve vormen van duurzame energie is.’

Koos Smeding, fractievoorzitter van Nissewaard Lokaal hield de raad ook voor dat in het landelijke coalitieakkoord gesproken wordt over twee kerncentrales. Het is daarom raadzaam om ook op regionaal niveau te onderzoeken of kernenergie mogelijkheden biedt voor de duurzaamheidsopgaven.

De motie kon op steun rekenen van het college. Wel gaf wethouder Hottentot de waarschuwing af dat de rijksoverheid besluit of kernenergie ingezet gaat worden. Een lobby vanuit de RES kan wel een signaal afgeven. ‘Voor een goed en betrouwbaar energienetwerk heb je een stabiele ruggengraat nodig. In eerste instantie werd biomassa daarvoor aangewezen, maar die bubbel is inmiddels wel doorgeprikt. Kernenergie kan dit gat opvullen. En mogelijk leidt dit op termijn tot een lagere opgave van zon- en windenergie in onze regio.’

Tegenstemmers geven als reden o.a. aan dat kernenergie als wapen gebruikt kan worden en groene energie verdringt. Ook het afvalprobleem speelt een rol.

Uit de krant

Uit de krant