De VVD wil graag kaartjes aan het straatmeubilair hangen om de kosten zichtbaar te maken, maar het college is daar geen voorstander van.
De VVD wil graag kaartjes aan het straatmeubilair hangen om de kosten zichtbaar te maken, maar het college is daar geen voorstander van. Foto: VVD

VVD: Schade vuurwerk buiten proportie

Politiek 701 keer gelezen

’In Nissewaard heeft het afsteken van vuurwerk voor 30.000 euro schade veroorzaakt. Een veel te hoog bedrag! Dat we in Nissewaard kunnen terugkijken op een ‘beheerste jaarwisseling’ zoals de burgemeester zegt, zijn wij dus niet met de burgemeester eens’, begint Michael van Soest van de Nissewaardse VVD. 

Het schadebedrag is 12.000 euro hoger dan in het laatste jaar voor corona. Dat betekent dat er ruim 35% meer schade is veroorzaakt. De Nissewaardse VVD verwacht dat het college maatregelen neemt om deze trend te keren en te voorkomen dat wij allemaal opdraaien voor de schade die een aantal mensen veroorzaakt. 

De Nissewaardse VVD heeft eerder, in januari 2022, schriftelijke vragen gesteld over vuurwerkschade en maatregelen die dat voorkomen of tegengaan. Daarbij heeft de Nissewaardse VVD ook een concreet voorstel gedaan aan het college. ‘In de Vijfherenlanden heeft de gemeente aan het straatmeubilair kaartjes bevestigd met wat de kosten zijn van bijvoorbeeld een parkbankje, een prullenbak en een verkeersbord’, zo zegt David Speters, fractievoorzitter van de Nissewaardse VVD. ‘Dat prijskaartje maakt mensen bewuster van de gevolgen van hun acties en het heeft daar een bewezen positief effect gehad op de ontstane schade. De schade was met deze actie daar lager dan in voorgaande jaren’, valt Van Soest hem bij.

Dat het college dit voorstel niet wil overnemen voor de Nissewaardse VVD onbegrijpelijk. Zeker omdat de burgemeester ook geen andere, extra maatregelen wil treffen. ‘Dit is zonde geld en een rekening die wij allemaal betalen. In aanloop naar het komend najaar zullen wij weer aankloppen bij het college. Niets doen is geen optie!’, besluit Van Soest.

Uit de krant

Uit de krant