Afbeelding

VVD wil meer duidelijkheid over windpark

Politiek 26 keer gelezen

Spijkenisse - In de vergadering van de commissie Leefomgeving zijn sommige vragen van de VVD over de windmolens achter Spijkenisse-Noord beantwoord. Maar niet allemaal.

Zo wil de fractie van de VVD weten of het gesprek met de provincie op bestuurlijk niveau plaatsvindt en waarom pas eind augustus. Volgens fractievoorzitter Igor Bal is het belangrijk om op de kortst mogelijke termijn een reële inschatting te kunnen maken hoeveel windmolens er op welke plek gaan komen. In oktober 2021 sprak het college gelet op de urgentie van dit onderwerp binnen een week met de gedeputeerde omtrent het coördinatiebesluit. Voor de VVD is overigens niet duidelijk waarom de wethouder eerst met de exploitant het gesprek aangaat en daarna pas met de provincie. Omgekeerd zou beter zijn. Het gesprek met de exploitant heeft inmiddels plaatsgevonden en de VVD wil graag de uitkomst daarvan weten. Is datgene dat het college voor ogen heeft een realistisch scenario voor de exploitant?

De wethouder heeft aangegeven dat als er niet tot overeenstemming gekomen kan worden met de provincie, een gang naar de rechter mogelijk is. De VVD wil weten hoe groot de wethouder de kans acht dat een proces plaats gaat vinden en er een positief gevolg zou kunnen voor de gemeente. 

De wethouder gaf in de commissie aan dat het op dit moment in zijn optiek niet nodig is een uitgebreide risico-analyse te maken nu gesprekken met de exploitant worden gevoerd en gesprekken met de Provincie na de zomer zullen plaatsvinden. De Nissewaardse VVD deelt dat standpunt niet en herhaalt het verzoek dat een uitgebreide risico-analyse gewenst is. De bespreking in de commissie heeft immers laten zien dat dit onderwerp veel vragen oproept.

Uit de krant

Uit de krant