Jeroen Postma wordt de nieuwe wethouder voor ONS.
Jeroen Postma wordt de nieuwe wethouder voor ONS. Foto: Foto-OK.nl

ONS vol vertrouwen nieuwe collegeperiode in

Politiek 318 keer gelezen

De uitslag van de verkiezingen rechtvaardigde dat de drie grootste partijen met elkaar gingen onderhandelen om voor de komende vier jaar een coalitie te vormen. ONS Nissewaard, PvdA en Nissewaard Lokaal zijn na intensieve onderhandelingen tot een coalitieakkoord gekomen waar ONS veel vertrouwen in heeft. 

ONS is verheugd met de afspraak dat er extra impulsen komen voor de wijken Akkers, De Hoek en Waterland op het gebied van beheer en sociaal. De ambitie om hiervoor 2 miljoen vrij te maken en te investeren in de bestaande wijken is naar de mening van ONS hard nodig. Dit uiteraard zonder de andere wijken en kernen tekort te doen, want het extra vrijgemaakte budget van 50 miljoen euro voor de grote vervangingsopgave in de gemeente staat nog steeds. Ook de stimulering van het sport- en verengingsleven staat in dit coalitieakkoord hoog in het vandaal, zoals de inwoner van ONS mag verwachten. ‘We investeren o.a. in een pumptrack, faciliteren padelbanen, gaan de zwembaden financieel ondersteunen en gaan voor extra speelgelegenheden in de kernen en wijken. Maar ook helpen we sport- en wijkverenigingen met verduurzamen middels een subsidieregeling. Iedereen doet mee is het motto’, aldus Jeroen Postma van ONS. 

De afspraken om vol in te zetten op de bouw van nieuwe woningen en transformatie van bestaande panden voor doelgroepen als jongeren, starters en ouderen is een belangrijk uitgangspunt voor ONS in dit akkoord. Ook hier zijn de bestaande wijken niet uit het oog verloren door harde afspraken over opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht en voortzetten van de Rotterdamwet.

Maar er liggen voor het college en gemeenteraad ook andere uitdagingen de komende periode. ONS is blij dat de A4-zuid op de agenda blijft, maar tegelijkertijd wordt ingezet op verbeteringen van de ontsluiting door bijvoorbeeld de aanpassing van het Hartelkruis. ONS staat achter het uitgangspunt om vooral aan de westzijde van de Hartelbrug de oplossing te zoeken voor de windopgave op ruime afstand van de woningen. En ook op het gebied van veiligheid zijn er voor ONS belangrijke afspraken gemaakt over uitbreiding van cameratoezicht bij metrostations en extra toezicht in het centrum in de avonduren

‘Door veel extra bosareaal aan te planten in de bestaande recreatiegebieden vergroten we de CO2-opslag en vergroenen we de buitenruimte voor toekomstige generaties. ‘

Ook voor inwoners met een smalle beurs zijn er afspraken gemaakt zoals het vrijstellen van hondenbelasting en gratis openbaar vervoer voor ouderen met een minimuminkomen. 

Ondernemers vormen de ruggengraat van onze lokale economie. Postma: ‘We zijn dan ook blij dat we afspraken hebben kunnen maken over een herstelplan na de coronaperiode, een ondernemersloket en verbetering van het lokaal inkoopbeleid.’

ONS staat al jaren voor een financieel stabiel beleid zonder de belasting voor de inwoners te verhogen en zal daar ook de komende vier jaar weer voor staan. Toch zal er veel geïnvesteerd moeten worden in de vervangingsopgave om de wijken op het gewenste niveau te houden. ONS staat achter het voorstel om hiervoor een kapitaalsreserve in te stellen.

Wethouders
Met de komst van een nieuwe coalitie gaat er ook een nieuw college aan de slag. ONS levert drie wethouders aan het college: Martijn Hamerslag, Jeroen Postma en Jan-Willem Mijnans. ONS-er Jeroen Postma is de nieuwkomer namens ONS in het college. Jeroen Postma heeft als raadslid en fractievoorzitter veel ervaring binnen de gemeente Nissewaard en brengt dus naast de gewenste vernieuwing ook de nodige ervaring mee.

‘ONS staat te trappelen om zich de komende vier jaar voor de inwoners en samen met de inwoners in te zetten voor de gemeente Nissewaard. Want we doen het altijd voor en met de inwoners!’, zegt Postma tot besluit.

Uit de krant