Afbeelding
Foto: Foto-OK.nl

Dossier Barnisse: recreatiegrond wordt niet verkocht

Politiek 404 keer gelezen

Naast het WOB verzoek over Barnisse, heeft ook Nissewaard Lokaal vragen gesteld over Barnisse. Het college geeft aan dat alle vragen die in het verleden zijn gesteld, in haar ogen volledig zijn beantwoord. 

Ieder raadslid kan kennis nemen van de documenten die openbaar zijn gemaakt in het kader van het WOB verzoek. Wethouder Hamerslag heeft niet deelgenomen aan vergaderingen waar Barnisse op de agenda stond, tot september 2021 omdat er toen gesproken werd over de beantwoording van de raadsvragen en de communicatie daarvan. Er was toen geen sprake van enige besluitvorming over Barnisse zelf.

Familiebanden
Nissewaard Lokaal gaf aan dat een familielid van één van de exploitanten op de afdeling Grondzaken werkt. Het college stelt dat er geen reglement is dat verbiedt dat medewerkers familiebanden mogen hebben met andere medewerkers of kennissen van ondernemers mogen zijn. Dat zou een niet werkbare situatie betekenen. Iedere ambtenaar belooft bij indiensttreding integer te zijn en daar twijfelt het college dan ook niet aan. Wel vindt ze het betreurenswaardig dat zonder grondslag gemeente en betrokkenen in een kwaad daglicht worden gesteld.

Aanbesteding
Met betrekking tot de aanbesteding wordt aangegeven dat het Recreatieschap grond niet verkoopt, maar in erfpacht/huur uitgeeft, zo lang die grond een recreatief belang heeft. Voor de betrokken locatie geldt een erfpachtovereenkomst van 30 jaar; de concessieovereenkomst van vier jaar is de termijn waarbinnen de ondernemer het bedrijfsplan moet hebben gerealiseerd. Waarom er geen interesse was bij de aanbesteding is nog niet bekend. Het contract voor Barnisse loopt tot 31 oktober dit jaar.

Uit de krant

Uit de krant