Afbeelding
stock

Geen extra opvanglocatie statushouders

Politiek 246 keer gelezen

Naar aanleiding van de aanwijzingsbrief die vanuit het Rijk naar de VRR was gestuurd, om op korte termijn maatregelen te treffen om asielzoekers op de vangen, heeft de VVD vorige maand vragen gesteld aan het college.

Inmiddels is bekend geworden, dat het geen aanwijzing in juridische zin was en de brieven hebben dan ook geen publiekrechtelijk rechtsgevolg. Wel laat het college weten dat er momenteel een maatschappelijk opgave is om de druk op de asielzoekerscentra te verminderen, waarbij zelfs acute noodopvang noodzakelijk kan zijn.

Het college blijft echter van mening dat het realiseren van de landelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders conform de gemeentelijke verdeelsleutel door alle gemeenten verzorgd moet  worden. Om de huidige druk op de asielzoekerscentra te verminderen is het aanbod gedaan voor de tijdelijke noodopvang in De Boeg van statushouders die in afwachting zijn van een woning in Nissewaard. Er is geen sprake van een extra opvanglocatie binnen de gemeente.

De VVD vroeg ook hoe het college de huisvesting van asielzoekers en/of statushouders ziet in relatie tot de huidige krapte op de woningmarkt in Nissewaard. Het college erkent dat er een woonruimteproblematiek is, en zet daarom nadrukkelijk in op een gedifferentieerd woningaanbod in Nissewaard om de kans op een passende woning zo groot mogelijk te laten zijn. Echter, elk half jaar bepaalt de rijksoverheid het aantal statushouders dat de gemeente moet huisvesten. Deze taakstelling betekent dat de gemeente statushouders, die deel gaan uitmaken van onze samenleving, passende woonruimte moet aanbieden. Door de goede afspraken en contacten met de woningcorporaties lukt dit voor de aan Nissewaard gekoppelde statushouders.

Uit de krant