Barnisse blijft de gemoederen bezig houden.
Barnisse blijft de gemoederen bezig houden. Foto: Foto-OK.nl

Opnieuw vragen over Barnisse

Politiek 889 keer gelezen

Geervliet - Nissewaard Lokaal heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken rond Barnisse. 

De partij zegt genoodzaakt te zijn om het op deze manier te doen, omdat de gemeenteraadcollega’s het stellen van nieuwe vragen blokkeren en daarmee de controlerende taak van de raad frustreren.

Belangenverstrengeling
Een van de belangrijkste punten waar de partij antwoord op wil hebben is of wethouder Hamerslag aanwezig was bij overleggen waarbij gesproken is over Barnisse. Zelfs de college-overleggen moeten daarbij volgens Nissewaard Lokaal meegenomen worden. Ook wil de fractie weten wanneer welke ondernemer zijn idee voor invulling van de locatie heeft ingestuurd, omdat Nissewaard Lokaal duidelijkheid wil hebben over eventuele voorkennis en belangenverstrengeling. Dat laatste punt blijft boven de kwestie hangen.

Combinatiefunctionaris
Nissewaard Lokaal wil daarnaast meer weten over de rol van een combifunctionaris. Deze kan helpen bij het vullen van een evenementenkalender; voor Nissewaard Lokaal is het belangrijk om te weten of iedere ondernemer gebruik mag maken van deze functionaris en hoe vaak hij is ingezet en hoe vaak de gemeente gebruik gemaakt heeft van Barnisse voor gemeentelijke activiteiten.

Aanbesteding
Gezien de interesse voor de locatie werd gekozen voor een tijdelijke uitbater, zodat er een aanbesteding kon starten voor de langere termijn. Op de aanbestedingsuitvraag in het najaar kwamen nul reacties binnen van geïnteresseerde ondernemers. Nissewaard Lokaal wil nu weten waarom er geen interesse was en wat dit betekent voor het bestaande contract met Barnisse. Bovendien vraagt Nissewaard Lokaal zich af waarom er in coronatijd is gekozen voor een exploitatieperiode van slechts 4 jaar. De partij wil ook weten, waarom er niet voor is gekozen om het stuk grond te verkopen, zodat een ondernemer er echt in kan investeren.

Reactie college
‘Het is heel gebruikelijk dat een politieke partij schriftelijke vragen stelt aan het college van burgemeester en wethouders als zij meer wil weten over een specifiek onderwerp’, stelt het college. ‘Alle vragen die in het verleden zijn gesteld over dit dossier, zijn volledig beantwoord en ook deze nieuwe vragen zal het college beantwoorden. Het lijkt hier echter vooral te gaan om het stellen van vragen en niet om de antwoorden, waaruit steeds een juiste gang van zaken bleek. Al voor beantwoording worden aannames en insinuaties gedaan, die vooral gericht lijken op beschadiging van bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen. Het is betreurenswaardig dat hiermee zonder grondslag de gemeente en betrokkenen in een kwaad daglicht worden gesteld. Wij blijven als college hopen op en uitgaan van een goede, constructieve samenwerking.’

Uit de krant

Uit de krant