Bewoners van Spijkenisse-Noord zitten niet op dit uitzicht te wachten.
Bewoners van Spijkenisse-Noord zitten niet op dit uitzicht te wachten. Foto: Foto-OK.nl

Procedure windpark wordt afgerond

Politiek 443 keer gelezen

Spijkenisse - De procedure voor Windpark Brielse Maasdijk wordt niet stopgezet. Ondanks verzoeken van direct betrokkenen die naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State vragen om te wachten tot de overheid de plan-MER heeft vastgesteld.

Francien Snijders, één van de bewoners die last gaat krijgen van de geplande windmolens, is verbaasd over de voortvarendheid van de gemeente om het windpark te realiseren. ‘Men loopt tegen de grenzen aan van wat wel en wat niet kan. Eerst kan turbine 7 niet, nu is die turbine weer in beeld en zou turbine 8 mogelijk vervallen.’ Het schuiven met de turbines gebeurt niet omdat de bewoners tegen zijn, maar omdat blijkt dat er technische onmogelijkheden bestaan. Spijkenisse Noord heeft al veel overlast van de industrie, het moet niet zo zijn dat er nu extra geluidsoverlast komt door de windturbines. Die geluidsoverlast is al toegenomen, nu het pand op Voorweg 11 is opgenomen. De hele dag rijden er wagens van en naar het pand van stadsbeheer. ‘Ik woon nu 36 jaar op deze locatie en zou hier graag oud willen worden’, houdt Francien de commissie Leefomgeving voor. ‘Ik ben graag in de tuin bezig maar door al die herrie moet ik straks de hele dag binnen zitten.’

Gemeentelijke regels
Voor dit windpark is er niet de mogelijkheid om te wachten op de landelijke regels. De procedure loopt al geruime tijd en er is al een inspraaktraject geweest. De enige mogelijkheid die er volgens wethouder Bal is, is het zelf opstellen van voorschriften waaraan het park moet voldoen, met in het achterhoofd de belangen van de inwoners. De kaders mogen niet minder streng zijn dan de landelijke en als ze strenger worden, dan worden de bewoners erbij betrokken. Bij een aantal fracties levert die uitspraak vragen op, want de landelijke regels zijn immers nog niet bekend dus hoe weten we of de lokale regels streng genoeg zijn? En hoe staat de provincie erin? Rob van der Waal (ONS) geeft aan dat de fractie het proces niet moedwillig wil belemmeren of traineren om te voorkomen dat de provincie de regie in handen neemt, maar ONS wil wel snel een duidelijke reactie van de provincie op de brief van de staatssecretaris. Ook is ONS voorstander van een strenger gemeentelijk dan landelijk kader. Wethouder Bal zegt toe om ook bestuurlijk het onderwerp bij de provincie te zullen besluiten.

Coördinatieregeling
Bij ieder besluit dat er in de procedure tot plaatsing van de windmolens wordt genomen, bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen en als deze afgewezen worden een rechtszaak te starten. Om het de inwoners makkelijker te maken om naar de Raad van State te stappen, wil het college overgaan tot het toepassen van een coördinatieregeling. Die regeling maakt het mogelijk om de (in de toekomst te ontvangen aanvraag voor de) omgevingsvergunning voor de toekomstige bouw en exploitatie van het windpark, inclusief de daarbij behorende voorzieningen en infrastructuur, gelijk te laten lopen met de vergunning en ontheffing Wet natuurbescherming en de Waterwetvergunning. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden hiermee gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures naast elkaar.

‘Het komt de gemeente wel heel goed uit als inwoners niet allerlei aparte beroepsprocedures kunnen starten tegen de bouw van de windmolens aan de Brielse Maasdijk’, zegt Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal. Volgens hem verliest de gemeente hierdoor minder tijd in beroepsprocedures aangespannen door inwoners.  Wethouder Bal ziet het echter vooral als een voordeel voor de inwoners. ‘We kunnen niet van de inwoners verwachten dat ze alle procedures gaan volgen die er gaan lopen. Het bundelen van al deze procedures maakt het voor hen overzichtelijker.’ En ja, ook de gemeente heeft er voordeel van.

Het uiteindelijke besluit over het combineren van diverse vergunningentrajecten zal in de raad van 13 oktober genomen worden. Nissewaard Lokaal heeft, samen met PVV en VPN, al aangegeven tegen dit voorstel te stemmen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant