Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com Foto: Pixabay.com

Privacy bijstandsgerechtigden nog altijd probleem

Politiek 381 keer gelezen

Nissewaard Lokaal heeft schriftelijke vragen gesteld over een mogelijk datalek vanuit de gemeente Nissewaard. Een bijstandsgerechtigde man uit de gemeente Nissewaard ontving een aan hem geadresseerde brief van de gemeente. In de aanhef stond echter de naam van een, voor hem, onbekende vrouw.

Nissewaard Lokaal constateert dat hier sprake is van een datalek.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens gaat het bij een datalek 'om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Of zonder dat dit wettelijk is toegestaan'. In dit geval moet Nissewaard Lokaal vaststellen dat het gaat om het vrijkomen van persoonsgegevens van een andere bijstandsgerechtigde. De partij wil nu weten of er meer mensen slachtoffer zijn geworden van deze fout. Daarnaast wil Nissewaard Lokaal weten of dit het enige datalek is of dat er meerdere datalekken hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar.

Zodra een datalek bekend is geworden moet dit binnen 72 uur gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alleen in uitzonderlijke situaties hoeft dit niet. Nissewaard Lokaal wil daarom ook weten wanneer de gemeente het datalek is opgevallen en wanneer het is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte wil de partij weten wat de gemeente gaat doen om datalekken in de toekomst te voorkomen.

Het datalek is naar voren gekomen na een mail van de Bijstandsgerechtigden Nissewaard aan zowel de raadsfracties als de FNV. Deze groep geeft aan dat de gemeente (in samenwerking met Voorne-Putten Werkt) nog steeds de privacybelangen van bijstandsgerechtigden schendt. Bij de uitvoering van de inlichtingenplicht Participatiewet moeten bijstandsgerechtigden hun persoonlijke gegevens onversleuteld via onbeveiligde e-mail aan de gemeente verstrekken. Het gaat hierbij om gegevens zoals: kopie identiteitsbewijzen, bankafschriften en medische gegevens. Deze gegevens (privacy gevoelige informatie) moeten onbeveiligd naar een gewoon e-mail adres (werkadviseur Voorne Putten werkt) van de gemeente Nissewaard worden verzonden.
De bijstandsgerechtigden geven ook aan dat er slordig wordt omgesprongen met de persoonsgegevens. Als voorbeeld geven zij de bovengenoemde persoon, een alleenstaande man, die een brief krijgt die op naam van een hem onbekende vrouw is gesteld.

De belangengroep vraagt de raadspartijen om deze week in de algemene commissie aandacht te besteden aan deze zaak. Dan staat immers de voortgangsrapportage Voorne-Putten Werkt ter bespreking op de agenda.

Kijk voor het laatste politieke  nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl

Uit de krant

Uit de krant