Afbeelding

Weigering exploitatievergunning was terecht

Juridisch 362 keer gelezen

Spijkenisse - De Raad van State heeft de burgemeester in het gelijk gesteld met betrekking tot de weigering een exploitatievergunning af te geven voor een grillrestaurant op winkelcentrum Waterland.

Op de betreffende locatie zat in het verleden een Grieks restaurant, waar veel omwonenden last van hadden. Er was sprake van stank- en geluidsoverlast en wel dusdanig dat sommige bewoners hun heil elders zochten omdat ze niet meer in hun eigen woning konden verblijven. Het was niet mogelijk om op het balkon te zitten vanwege de stank van afvalcontainers die dagen op de parkeerplaats stonden, de lucht van rottend vlees en restaurantafval, maar ook een vieze lucht die uit het riool kwam, alsof er vet doorgespoeld werd. Bewoners hadden last van vliegen en overlast van keukengeluiden; gezoem van de koelkasten en restaurantgeluiden zoals pratende gasten.

Begin 2019 vroegen de nieuwe exploitanten van het restaurant een exploitatievergunning aan die door de gemeente werd geweigerd. Daarbij is uitgegaan van adviezen van de politie en de DCMR, naar aanleiding van de hierboven genoemde klachten. De exploitanten waren het er niet mee eens en gingen in beroep bij de rechtbank, die hen in het gelijk stelde. De burgemeester zou zijn besluit niet goed hebben onderbouwd. Volgens de rechtbank zou de burgemeester ook ten onrechte uitgegaan zijn van een overname en had hij geen rekening gehouden met het feit dat er geen grill gebruikt zou worden, maar een combi-oven. 

Volgens de burgemeester bleek uit de aanvraag heel duidelijk dat er sprake was van een overname van het bedrijf en dat de exploitatie de zelfde kenmerken had als de eerste horecazaak op die locatie. Ook het feit dat de aan te schaffen combi-oven een grillfunctie zou moeten hebben, zou wijzen op de exploitatie van een grillrestaurant.

Volgens de Raad van State is de burgemeester er terecht van uit gegaan dat het ging om een overname van een bedrijf waarover tientallen klachten door omwonenden waren ingediend, die met name verband hielden met het gebruikmaken van de grill en de exploitatie van de onderneming op het betreffende adres. Dat de exploitanten per ongeluk aangekruist hadden dat het om een overname ging, wil er bij de Raad van State niet in, omdat de inventaris van de eerste onderneming nog in het pand aanwezig was. Ook de naam die genoemd wordt in de aanvraag en die in het handelsregister is opgenomen, wijst duidelijk op een grillrestaurant. Bij de eerste afwijzing had de burgemeester wel rekening moeten houden met de andere bedrijfsvoering, de combi-oven en de huis- en gedragsregels maar omdat dat in de verdere procedure wel is gebeurd, zijn de belangen van de exploitanten daarin niet geschaad.

Uit de krant