Afbeelding
Foto: Pixabay.com

Lezers schrijven: NSC: geen deugdelijke plannen voor eerlijk delen en duurzaamheid

Ingezonden 516 keer gelezen

Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt, heeft een teleurstellend verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het programma mist een financiële onderbouwing, waardoor kiezers niet weten wie (later) de rekening gepresenteerd krijgt. Daarnaast geeft het programma onvoldoende prioriteit aan eerlijk delen en duurzaamheid.

Zo noemt NSC geen stijgingspercentage voor het minimumloon, waardoor ook onduidelijk blijft wat NSC beoogt met betrekking tot de hoogte van de AOW en de bijstand. Beide uitkeringen zijn immers gekoppeld aan het minimumloon. 

Bovendien houdt NSC vast aan het eigen risico in de zorg, wat een forse financiële last is voor mensen met een laag inkomen. Ook vermijdt de partij huisjesmelkers aan te pakken, waardoor deze kunnen profiteren van de woningnood. Deze beleidskeuzes dragen niet echt bij aan de bestaanszekerheid van mensen.

Verder wil de partij de veestapel niet fors verminderen om de overmatige stikstofuitstoot terug te dringen. Evenzo is NSC tegen een kilometerheffing gebaseerd op het gebruik van de auto, ook als deze een lager tarief kent voor regio’s waar mensen afhankelijk zijn van de auto. Terwijl de maatregel filevorming en luchtvervuiling effectief tegengaat.

Kortom, kiezers die eerlijk delen, duurzaamheid en een financiële onderbouwing belangrijk vinden, komen bij NSC bedrogen uit.

André Vermeulen

Voor deze rubriek komen slechts in aanmerking brieven waarvan de naam en het adres van de afzender bij de redactie bekend zijn. Indien gewenst, wordt de brief in de krant ondertekend met ‘naam en adres bij redactie bekend’. Plaatsing in deze kolommen geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de redactie en hoeft dus niet in te houden dat de redactie het met de inhoud eens is.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant