Afbeelding
Foto: Afb. Ruimtelijkeplannen.nl

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Kreken van Nibbeland’ ter inzage

Gemeente 443 keer gelezen

Zuidland - De gemeente Nissewaard bereidt een nieuw bestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan Kreken van Nibbeland voor. In genoemd bestemmingsplan wordt de bouw van 56 woningen mogelijk gemaakt.

Het plangebied van het voorontwerp bestemmingsplan partiële herziening Kreken van Nibbeland is gelegen in Zuidland. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de kreek die parallel loopt aan de Haasdijk. Ten noorden en oosten liggen andere uitbreidingsgebieden van het plan Kreken van Nibbeland. Ten zuiden liggen bestaande sportvelden.

Plannummer NL.IMRO.1930.HERZKVNZLD-1001

Inzage
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan van 30 augustus 2018 tot en met 11 oktober 2018 inzien:

• op www.ruimtelijkeplannen.nl;

• op www.nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen;

• op afspraak in het stadhuis, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse.

Reacties
U kunt tot en met 11 oktober 2018 een inspraakreactie indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:

Gemeente Nissewaard
het college van burgemeester en wethouders
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via het team Stadsontwikkeling.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het voorontwerp bestemmingsplan dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl

Uit de krant

Uit de krant