Ter inzage: ontwerpuitwerkingsplan De Haven-Veerweg | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Foto: ruimelijke plannen

Ter inzage: ontwerpuitwerkingsplan De Haven-Veerweg

  •   463 keer gelezen   Gemeente

Spijkenisse - Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpuitwerkingsplan 'De Haven-Veerweg' en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld.

Ontwerpuitwerkingsplan 'De Haven-Veerweg'
Het ontwerpuitwerkingsplan 'De Haven-Veerweg' voorziet in uitwerking van het bestemmingsplan 'De Haven', dat op 21 december 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerpuitwerkingsplan werkt de globale bestemming 'Woongebied – uit te werken – 2' van dit bestemmingsplan uit onder meer ten behoeve van woningbouw.

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder
De voorkeurswaarden voor geluid aangegeven in de Wet geluidhinder worden op een aantal locaties in het plangebied overschreden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen. Het ontwerpbesluit voorziet hierin.

Plangebied
De uitwerking betreft het gebied globaal begrensd door De Schenkelweg, de Veerweg, de haven en de Oude Maas in Spijkenisse.

Inzage
U kunt het ontwerpuitwerkingsplan 'De Haven-Veerweg' en het ontwerpbesluit vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder vanaf vandaag tot 23 maart inzien:

• op www.ruimtelijkeplannen.nl;

• op www.nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen;

• in het stadhuis, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse.

Reacties
U kunt tot 23 maart een reactie (zienswijze) indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:
Gemeente Nissewaard
het college van burgemeester en wethouders
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse.

U kunt ook reageren via www.nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken bij het team Stadsontwikkeling.

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226287&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226275&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>