Het laatste woord over een eventuele grenscorrectie is nog niet gesproken.
Het laatste woord over een eventuele grenscorrectie is nog niet gesproken.

Positief gesprek over Oudenhoorn

Gemeente 4 keer gelezen

Vanmiddag hebben de colleges van de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis een eerste verkennend gesprek gevoerd over de toekomst van Oudenhoorn. Het gesprek vond plaats in een open en constructieve sfeer. Oudenhoorn maakt momenteel deel uit van Nissewaard. Uit een draagvlak onderzoek is gebleken dat veel inwoners van Oudenhoorn willen dat Oudenhoorn onderdeel van Hellevoetsluis wordt.

Afgesproken is dat beide gemeenten de komende maanden nader onderzoek doen. Dat onderzoek moet uitwijzen of een grenscorrectie kansrijk is. Uitgangspunt daarbij is budgettaire neutraliteit voor beide gemeenten. In september zullen er vervolggesprekken plaatsvinden.

Uit de krant