Afbeelding
Foto: gemeente Nissewaard

Gemeente en woningcorporaties samen tegen vastgoedcriminaliteit

Gemeente 63 keer gelezen

Om te voorkomen dat woningen voor criminele doeleinden gebruikt worden en daarmee overlast veroorzaken in de wijken, versterkt de gemeente de samenwerking met woningcorporaties. Tijdens een Platform Wonen bijeenkomst overhandigde wethouder Jan Willem Mijnans aan de woningcorporaties een puzzel met daarop 35 signalen van vastgoedcriminaliteit. Deze puzzel van MOTUS is bedoeld om de bewustwording en meldingsbereidheid te vergroten.

Opvallend veel camera’s aan een pand, rondhangende personen die de wacht lijken te houden, bestelbusjes die af en aan rijden of een chemische geur; zomaar een paar signalen die kunnen duiden op criminele activiteiten in een pand. Vastgoedcriminaliteit is er in allerlei vormen en heeft veel negatieve gevolgen voor de pandeigenaar en omwonenden. MOTUS pakt vastgoedcriminaliteit aan in de regio Rotterdam door dit in kaart te brengen en tegen te gaan, en ondersteunt de gemeenten in hun aanpak. Een van de voorbeelden is deze puzzel waarop 35 signalen van vastgoedcriminaliteit te vinden zijn. Eerder dit jaar hebben de gemeente Nissewaard, basisteam politie Nissewaard en MOTUS een presentatie over vastgoedcriminaliteit verzorgd voor woningcorporaties.

Wethouder Jan Willem Mijnans: ‘We vinden het heel belangrijk dat onze inwoners veilig kunnen wonen in hun wijk of buurt. Crimineel gebruik van panden in een wijk, kan de veiligheid aantasten. Daarom is het goed dat ook woningcorporaties deze signalen herkennen. Iedereen kan dit soort signalen van vastgoedcriminaliteit melden, en dat kan anoniem, zodat deze vorm van criminaliteit aangepakt kan worden.’

Anoniem melden
Pandeigenaren die een vermoeden hebben dat een woning of bedrijfspand gebruikt wordt voor drugshandel en drugsproductie, (illegale) prostitutie of bijvoorbeeld onrechtmatige bewoning, kunnen dit anoniem melden via www.meldmisdaadanoniem.nl (M.) of 0800-7000. Ook kan een vermoeden gemeld worden bij de wijkagent via www.politie.nl/mijn-buurt.

Meer informatie over ondermijning: www.nissewaard.nl/ondermijning.

Uit de krant