Afbeelding
Foto: pixabay.com

Afspraken over middenhuurwoningen

Gemeente 132 keer gelezen

De gemeente Nissewaard heeft een groot tekort aan huurwoningen in de vrije sector, dit wordt aangetoond door het woningbehoefte onderzoek dat de gemeente heeft uitgevoerd. Met name huurwoningen in de middenklasse. Woningen die betaalbaar zijn en blijven voor lage en middeninkomens die geen toegang hebben tot de sociale huur, maar tegelijkertijd om verschillende redenen geen woningen kunnen of willen kopen. Het gaat dan om huurwoningen in het middensegment, met een huur van vanaf €752 tot €1060.

Om te voorkomen dat sprake is van slechts een tijdelijke toevoeging van dit gewenste woningsegment is het raadzaam om bij nieuwe ontwikkeling van middenhuurwoningen voorwaarden te stellen aan het behoud ervan voor langere termijn. Daarbij wordt ingezet op een termijn van minimaal 15 jaar.

Het opstellen van een ‘doelgroepenverordening middenhuur’ is hiervoor een adequaat middel. In de doelgroepenverordening worden voorwaarden gesteld met betrekking tot aanvangshuren, huurindexatie, harmonisatie van huren, instandhoudingstermijn, doelgroepen, kwaliteitseisen, gebieden waarop de verordening betrekking heeft en eventueel de percentages middenhuur bij nieuwe ontwikkelingen. Aan de voorkant maakt de gemeente afspraken met de ontwikkelaars, deze afspraken worden verankerd in het bestemmingsplan/omgevingsplan.

Wethouder Jan-Willem Mijnans (Wonen): ‘Met het opstellen van een ‘doelgroepenverordening middenhuur’ waarborgt Nissewaard ook voor de langere termijn het aanbod aan huurwoningen voor de lage middeninkomens en hoge middeninkomens. Dit biedt kansen voor starters en senioren, maar ook voor andere woningzoekenden op de huurmarkt. Ook moet het creëren en vasthouden van het aanbod middenhuur de doorstroming op de woningmarkt stimuleren’.

Uit de krant