Afbeelding
Foto: Foto-OK.nl

Aangevraagde en verleende vergunningen

Gemeente 308 keer gelezen

De gemeente Nissewaard heeft deze week onderstaande vergunningsaanvragen en verleende vergunningen gepubliceerd.

Aanvraag omgevingsvergunning – het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel – Annette Versluys-Poelmanstraat 19, Spijkenisse

Aanvraag omgevingsvergunning – het plaatsen van een dakkapel op de zijgevel – Karperveen 587, Spijkenisse

Aanvraag omgevingsvergunning – het plaatsen van een hekwerk - nabij A.M. de Jongstraat 2, Spijkenisse

Aanvraag omgevingsvergunning – het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel – W. Pijperstraat 51, Spijkenisse

Aanvraag omgevingsvergunning – het bouwen van een woonhuis – Capelleweg 2C, Abbenbroek

Aanvraag omgevingsvergunning – het wijzigen van de gevel – Seinestraat 69, Spijkenisse

Aanvraag omgevingsvergunning – het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel – Elzenstraat 27, Spijkenisse

Aanvraag omgevingsvergunning – het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel – Petronella Brugsmastraat 3, Spijkenisse

Aanvraag omgevingsvergunning – opslag- en doseerinstallatie – Papendijk 4, Spijkenisse

Verleende omgevingsvergunning – het bouwen van een woonhuis – Heer en Meester Kavel C21 Huibrecht Hordijklaan 15, Hekelingen

Verleende omgevingsvergunning – ontheffing bestemminsplan ten behoeve van wonen – Oranjelaan 26, Spijkenisse

Verleende omgevingsvergunning – het wijzigen van de entree portalen – Schrijnwerker 2 t/m 72 (even nummers), Spijkenisse

Verleende omgevingsvergunning – het bouwen van een woonhuis – Spuikade 9, Geervliet

Verleende omgevingsvergunning – het slopen van de bestaande woning activiteit in beschermd dorpsgezicht – Spuikade 9, Geervliet

Verleende omgevingsvergunning transformeren van winkels en horeca naar woningen en uitbreiden gebouw – Voorstraat 20-22, Spijkenisse

Verlenging proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning groot onderhoud en kwaliteitsimpuls aan steigers en oevers – Diverse locaties recreatiegebied Nissewaard

Verlenging proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning het plaatsen van een reclamezuil – Kelvinweg 1, Spijkenisse

Verlenging proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning het plaatsen van een vluchttrap – Oberonweg 200, Spijkenisse

Bestemmingsplan Heer en Meester West onherroepelijk
De raad van de gemeente Nissewaard heeft op 9 december 2020 het bestemmingsplan Heer en Meester West gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit was beroep ingesteld. De Raad van State heeft uitspraak gedaan. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk geworden.

Bouwvergunning omgevingsvergunning
De gemeente Nissewaard heeft een omgevingsvergunning afgegeven (verleend) voor het transformeren van winkels en horeca naar woningen en het uitbreiden van het gebouw aan de Voorstraat 20-22 in Spijkenisse.

Verkeersbesluit
Het reserveren van twee parkeervakken voor het laden van elektrische voertuigen - Maaswijkweg 50, Spijkenisse

Meer informatie is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Uit de krant