De gemeentelijke belastingaanslag komt er aan | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Foto: Foto-OK.nl

De gemeentelijke belastingaanslag komt er aan

  •   737 keer gelezen   Gemeente

Inwoners en bedrijven in de gemeente Nissewaard ontvangen één of meer aanslagen gemeentelijke belastingen.  Hiermee betaalt de gemeente de kosten voor onder andere het verwerken van huisvuil, het aanleggen en onderhouden van rioleringen en het onderhouden van groen. Op uw aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde 2020.

Dit jaar ontvangt u de belastingaanslag rond 21 februari.

WOZ-waarde
Elk jaar wordt op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) de WOZ-waarde van woningen en panden bepaald. De WOZ-waarde 2020 wordt bepaald naar de waardepeildatum 1-1-2019 en is het bedrag dat de woning of niet-woning bij een verkoop onder normale omstandigheden op 1-1-2019 zou hebben opgebracht. U kunt via www.nissewaard.nl/belastingen uw WOZ-waarde bekijken of het taxatieverslag opvragen.

De belastingaanslag bestaat uit rioolheffing, onroerende-zaakbelasting, afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting.

Tarieven 2020

Rioolheffing
• woningen: € 125,00
• niet-woningen: € 250,00.

Afvalstoffenheffing
• gestapelde woning (flat) € 265,98
• niet-gestapelde woning € 345,24.
Deze tarieven afvalstoffenheffing worden verminderd met € 27,55. Dit is om de precariobelasting te compenseren die Stedin en Evides aan u doorberekenen.

Onroerende-zaakbelasting
• voor de eigenaar van een woning 0,126370%
• voor de eigenaar van een niet-woning 0,300764%
• voor de gebruiker van een niet-woning 0,242106%
Het bedrag van de ozb-aanslag is de WOZ-waarde maal het ozb-tarief.

Hondenbelasting
• € 87,50 voor de eerste hond
• € 190,88 voor tweede hond en volgende
• € 620,35 voor een kennel
U kunt wijzigingen (zoals het overlijden van een hond) meteen online melden.

Kwijtschelding
Als u een minimum inkomen heeft, kunt u online kwijtschelding aanvragen. Dit kan alleen voor de afvalstoffenheffing. U kunt ook telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen via 14 0181.

Automatische incasso
Met automatische incasso betaalt u de aanslag in tien maandelijkse termijnen. Het maandbedrag wordt op de laatste werkdag van de maand afgeschreven. Als u hier nog geen gebruik van maakt, kunt u zich aanmelden tot en met de laatste vervaldag zoals die op het aanslagbiljet staat. U kunt het met uw DigiD regelen op www.nissewaard.nl/belastingen.

Aanslag ontvangen via MijnOverheid
MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over uw zaken met de overheid. Wilt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal
ontvangen, activeer dan nu uw account en ontvang ook post van de gemeente veilig en digitaal in uw berichtenbox van MijnOverheid. Lees hier meer over op www.mijnoverheid.nl.

Bezwaar maken
U kunt binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken. U kunt met DigiD online bezwaar maken of een brief sturen naar:  gemeente  Nissewaard, afdeling Financiën t.a.v. de heffingsambtenaar, postbus 25, 3200 AA Spijkenisse. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld uw naam en adres, uw subjectnummer en vorderingsnummer (op het  aanslagbiljet) en de reden waarom u het niet eens bent met de aanslag.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen op www.nissewaard.nl/belastingen.

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>