Afbeelding
Foto: ruimtelijkeplannen.nl
Ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Nachtegaalstraat ligt ter inzage

di 24 dec 2019, 12:00 Gemeente 300 keer gelezen

De gemeente Nissewaard bereidt een nieuw bestemmingsplan Nachtegaalstraat voor.

Ter plaatse van een voormalige school (deze is reeds gesloopt) gelegen tussen de Nachtegaalstraat en het Drempelpad is het voornemen om in twee gebouwen in totaal 39 appartementen met bijbehorende ruimten en parkeerplaatsen te realiseren. Dit bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan en daarom wordt hiervoor het bestemmingsplan "Nachtegaalstraat' voorbereid. dit voorontwerp bestemmingsplan wordt ten behoeve van vooroverleg en inspraak ter inzage gelegd.

Plangebied
Het voorontwerpbestemmingsplan ziet op de voormalige schoollocatie gelegen tussen Nachtegaalstraat en Drempelpad.Met dit bestemmingsplan wordt een passende regeling geboden voor de bouw van 39 appartementen, verdeeld over twee gebouwen van respectievelijk 5 en 4 bouwlagen, met bijbehorende ruimten en parkeerplaatsen.

Het plangebied is nu gelegen in het bestemmingsplan 'Centrum 2012'; door de raad vastgesteld op 24 april 2013. De hierin opgenomen bestemmingen ten behoeve van maatschappelijke functies, groen en gedeeltelijk verkeer, worden met het nieuwe bestemmingsplan vervangen voor een woonbestemming, groen en verkeer.

Planfase
Voorontwerp.

Plannummer
NL.IMRO.1930.BPNachtegaalstraat-1001

Inzage
U kunt het bestemmingsplan tot en met 30 januari 2020 inzien:

• op www.ruimtelijkeplannen.nl;
• op www.nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen;
• op afspraak in het stadhuis, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse.

Reacties
U kunt tot en met 30 januari 2020 een reactie (inspraak) indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:
gemeente Nissewaard
het college van burgemeester en wethouders
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken bij het team Stadsontwikkeling.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het bestemmingsplan of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl

Uit de krant