Stijgende kosten afvalverwerking maken het leven duurder | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Foto: stock

Stijgende kosten afvalverwerking maken het leven duurder

  •   125 keer gelezen   Gemeente

Binnenkort behandelt de gemeenteraad de begroting. Wat gaat de gemeente doen en wat kost het, maar ook hoe wordt het allemaal bekostigd.

Het grootste deel van de inkomsten is afkomstig van het Rijk. Geeft het Rijk weinig uit, zoals nu het geval is, dan krijgen de gemeenten minder geld. Dat houdt in dat het altijd weer een heel gepuzzel is om de begroting sluitend te krijgen. Dat is wederom gelukt, zonder dat er ingrijpend bezuinigd moet gaan worden. Toch is een pas op de plaats nodig want de kosten voor de afvalverwerking zijn behoorlijk gestegen. En dat voelt de inwoner in zijn portemonnee. 

Bij de behandeling van de belastingtarieven in december, zullen er allerlei scenario's de revue gaan passeren om de afvalstoffenheffing voor de inwoner niet al te hard te laten stijgen. 'Misschien moeten we de openingstijden van de Stadswerf aanpassen of het aantal bezoeken of aantal aan te leveren kilo's beperken. Er is van alles mogelijk', geeft wethouder Hamerslag aan. Er moet in ieder geval iets gedaan worden om te voorkomen dat de inwoner geconfronteerd wordt met een stijging van € 60,00 of meer, enkel voor de afvalstoffenheffing. Rioolrecht blijft gelijk en de OZB stijgt met enkel het inflatiepercentage.

Het college houdt vast aan haar ambities om Nissewaard aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. Zo wil de gemeente volgend jaar op een groot aantal eigen panden zonnepanelen aanbrengen en wordt er gekeken naar led-verlichting bij sportvelden.  Er wordt ingezet op het bevorderen van veiligheid en het terugdringen van overlast maar ook de gebiedsontsluiting kan blijven rekenen op onverminderde aandacht. Zeker om een goede acute zorg te kunnen waarborgen. Daarnaast wordt er ingezet op herstraten en vervangen van lichtmasten, bruggen, speeltoestellen en verharding en gaat het college aan de gang met nieuwe scholen in Sterrenkwartier, de Elementen en Schenkel.

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>