Afbeelding
Foto: Paul de Haas

Kijk ook naar kansen voor natuur en landschap bij dijkversterking Geervliet-Hekelingen

Algemeen 665 keer gelezen

Bloemrijk grasland op de dijk, versterken van landschapselementen en natuurvriendelijke oevers zijn voorbeelden van positieve bijdragen aan natuur en landschap bij dijkversterkingen. 

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert zulke bijdragen mee te nemen in het milieueffectrapport voor de dijkversterking Geervliet-Hekelingen. Het milieueffect rapport moet per traject uitleggen wat er moet gebeuren om aan de normen voor waterveiligheid te voldoen. Maar moet ook de kansen voor natuur en landschap in kaart brengen. Het Waterschap Hollandse Delta heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Het waterschap Hollandse Delta wil een dijkversterking uitvoeren op een aantal locaties langs het traject Geervliet-Hekelingen. Het gaat om drie deelprojecten: 470 meter langs het Hartelkanaal, 575 meter langs de Oude Maas en ruim 3,5 km langs het Spui. Op dit moment wordt op deze locaties niet voldaan aan de normen voor waterveiligheid. Voordat het Waterschap besluit over de dijkversterking worden de effecten beschreven in een milieueffectrapport.

De dijkversterkingen moeten plaatsvinden op verschillende dijktrajecten, in gebieden die verschillend van karakter zijn. Ook de redenen voor de dijkversterking en het type maatregelen verschilt. Maak in het rapport duidelijk welke maatregelen op welk deeltraject nodig zijn en vergelijk realistische oplossingsmogelijkheden, zegt de Commissie. Besteed in het rapport aandacht aan negatieve effecten van de dijkversterking, maar ook aan kansen om positief bij te dragen. “Ons advies is: als je toch gaat ingrijpen in het landschap voor de waterveiligheid, combineer dat dan met maatregelen die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit”, zegt Kees Slingerland, plaatsvervangend voorzitter van de Commissie mer.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant