Om aan de vraag te kunnen voldoen, is uitbreiding van het stroomnet noodzakelijk.
Om aan de vraag te kunnen voldoen, is uitbreiding van het stroomnet noodzakelijk. stock

Van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen (35)

Algemeen 515 keer gelezen

Het klimaat verandert. Dat ontgaat niemand. Door de opwarming van de aarde hebben we te maken met overstromingen en grote droogtes. Vandaag de dag hebben we te maken met een opwarming van één graad Celsius. Experts geven aan dat als de opwarming van de aarde boven de 2 graden Celsius uitkomt, de ijskappen volledig zullen smelten, wat een enorme stijging van de zeespiegel tot gevolg zal hebben.

Er moet dus iets gebeuren, maar wat en hoe gaan we dat realiseren? Met behulp van deze serie nemen we u mee in de energietransitie, want de overstap van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen kan helpen om de opwarming onder controle te houden.

Haalbaarheid
De Rijksoverheid wil dat we van het gas af gaan en alles elektrisch gaan doen. Om dat te bereiken zetten ze in op zon- en windenergie. In het begin was er ook aandacht voor biomassa maar van dat idee is men afgestapt. Wel wordt er nu gekeken naar kernenergie om de klimaatdoelen te halen. Nederland wil in 2040 CO2-neutraal elektriciteit produceren en daar komt nog heel wat bij kijken.

Duurzame energie op land
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 tenminste 35 terawattuur duurzame elektriciteit op land (wind én zon) geproduceerd moet worden. Dat houdt in dat er veel windmolens geplaatst moeten worden, maar dat is niet overal mogelijk. Vanwege gezondheidsrisico’s mogen windmolens niet de dicht op woningen staan. Waar moeten ze dan geplaatst worden? Windparken kunnen evenmin overal op zee geplaatst worden. Op de Noordzee is al veel ruimte in gebruik. Zo is er scheepvaart, visserij, olie- en gaswinning. Er is ook zandwinning en er zijn oefengebieden van Defensie en natuurgebieden. Ook is de zee op sommige plaatsen ongeschikt voor windmolens, omdat ze te diep is. Daarnaast betekent een grotere afstand tot de kust langere, duurdere kabels en hogere onderhoudskosten.

Infrastructuur schiet te kort
Geen wind of geen zon, dan wordt er onvoldoende stroom opgewekt om aan de vraag te voldoen. Voldoende zon en wind, dan kan degene die de stroom opwekt hem niet kwijt op het net. Het huidige systeem van kabels, leidingen en andere energie-infrastructuur is onvoldoende om aan de duurzame energievraag van de toekomst te voldoen. Bij de aanleg van het nieuwe energiesysteem moet rekening gehouden worden met de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen en een stijging van de energiebehoefte.

Vraag groeit sneller dan verwacht
Huishoudens installeren zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen voor elektrische auto’s en bedrijven stappen van het gas af. Dit is mede door de hoge energieprijzen nog meer in een stroomversnelling geraakt. Het elektriciteitsnet zit zo goed als vol. Bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen komen hierdoor op een wachtlijst en in sommige provincies dreigt het stoomnet op piekmomenten te zwaar belast te worden. De overheid en netbeheerders nemen daarom extra maatregelen om te zorgen dat er voldoende ruimte op het net blijft voor nieuwe woningen, huishoudens door kunnen met verduurzamen en om de wachtlijsten voor bedrijven waar mogelijk te beperken.

Beter benutten
De netbeheerders doen er alles aan om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk uit te breiden. Maar ondanks de forse investeringen groeit de vraag naar ruimte sneller dan dat de uitbreidingen van het net. Het stroomnet zit alleen tijdens piekmomenten vol, als veel bedrijven en huishoudens tegelijk veel elektriciteit gebruiken. Bijvoorbeeld tussen 4 en 8 uur ‘s avonds. Om die reden sluiten netbeheerders contracten met grootverbruikers om op piekmomenten als dat nodig is tijdelijk minder elektriciteit te gebruiken. Daardoor kunnen er meer bedrijven worden aangesloten. Bij huishoudens worden slimme, aanstuurbare warmtepompen en laadpalen in de toekomst de norm. Daarmee wordt het stroomnet op piekmomenten minder belast en blijft er voldoende ruimte voor de verduurzaming van huizen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant