Stans goudsmit is kinderombudman in Rotterdam-Rijnmond.
Stans goudsmit is kinderombudman in Rotterdam-Rijnmond. Foto: PR

Kinderombudsman Rotterdam-Rijnmond start onderzoek naar thuiszitters: het recht op onderwijs voor alle kinderen en jongeren

Algemeen 1.133 keer gelezen

Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs. Dat staat in het kinderrechtenverdrag. De overheid moet ervoor zorgen dat alle kinderen passend onderwijs kunnen krijgen. In overeenstemming met deze fundamentele rechten streeft de overheid naar passend onderwijs voor alle kinderen en jongeren. 
 
Ondanks deze belofte komen er elk jaar weer kinderen en jongeren thuis te zitten. Zij gaan vaak langere tijd niet naar school. Stans Goudsmit, Kinderombudsman Rotterdam-Rijnmond, maakt zich zorgen over deze groep. “Zij krijgen meestal geen onderwijs als ze thuis zitten. Dat betekent dat hun ontwikkeling tot stilstand komt. Ook verliezen zij het contact met school en medeleerlingen. De weg terug naar school is moeizaam”, zegt Goudsmit. 
 
Om deze kwestie aan te pakken, is Kinderombudsman Rotterdam-Rijnmond een onderzoek gestart naar deze zogenaamde ‘thuiszitters’. Het onderzoek richt zich met name op kinderen en jongeren in het primair en voortgezet onderwijs; die ziek zijn, wachten op speciaal onderwijs of waar ‘zorg voorliggend’ is. “We weten eigenlijk zo weinig van deze kinderen, daarom vind ik het niet alleen belangrijk om met ze in gesprek te gaan maar ook van hen te horen wat er beter kan. Vaak hebben kinderen en jongeren zelf al heel goede ideeën voor oplossingen”, aldus de kinderombudsvrouw. 
 
Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke ondersteuning en oplossingen deze thuiszitters nodig hebben om weer terug te kunnen keren naar school, en om na te gaan of de rechten van kinderen en jongeren worden nageleefd. Daar heeft de kinderombudsvrouw twijfels over. Naast het onderzoek heeft ORR een meldpunt geopend, waar ouders, verzorgers, professionals en natuurlijk de thuiszitters zelf hun ervaringen kunnen delen. Hun inbreng zal cruciaal zijn voor het vormgeven van aanbevelingen aan de gemeenten en het onderwijs om de situatie te verbeteren. 
 
Vooralsnog is het onderzoek gericht op Rotterdamse thuiszitters, maar de uitkomst van het onderzoek zal worden gedeeld met de verschillende gemeentes waar Goudsmit tot kinderombudsman is benoemd (Albrandswaard, Capelle, Krimpen, Nissewaard en Voorne aan Zee). De uitkomsten van het onderzoek zullen kort na de zomer worden gepresenteerd, waarbij concrete voorstellen worden gedaan over hoe het recht op onderwijs voor alle kinderen en jongeren in Rotterdam kan worden gewaarborgd. Oók als kinderen niet naar school gaan. Elk kind heeft immers het recht om zich te ontwikkelen, waar die zich ook bevindt.  

 
Loop jij ook tegen problemen aan of heb je een oplossing voor deze problemen? Neem dan contact op met Ombudsman Rotterdam-Rijnmond (ORR) via: 0800-0802 (gratis te bellen op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur) of stuur een mailtje: info@orr.nl.  

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant